Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

ZAT dodává řídicí systém KCF do francouzských jaderných elektráren

Příbramská společnost ZAT získala zakázku na řídicí systémy určené k modernizaci jaderných elektráren ve Francii. Celkem 58 skříní řídicího systému KCF v hodnotě 80 milionů korun dodá ZAT francouzské společnosti Framatome (dříve Areva NP) do roku 2024. Systém KCF bude zajišťovat diagnostické a informační funkce na dvaceti blocích osmi modernizovaných jaderných elektráren s reaktory typu PWR o výkonu 1 300 MW (v Paluel, Cattenom, St. Alban, Penly, Flamanville, Belleville, Nogent-Sur Seine a Golfech).

„K dnešnímu dni jsme na jaderné elektrárny ve Francii dodali devadesát procent zařízení. Aktuálně probíhá výroba a kompletace skříní řídicího systému pro poslední tři jaderné bloky,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

První dvě dodávky byly určeny pro tréninková centra, další už mířily do jednotlivých elektráren. Před výrobou a sestavením systému KFC byly prototypové skříně testovány v akreditovaných zkušebnách, kde se ověřuje funkčnost i při náročných vnějších podmínkách, jako jsou seismicita, elektromagnetická kompatibilita, teplota a vlhkost.

Společnost Framatome si vybrala za dodavatele řídicího systému firmu ZAT, jakožto známého dodavatele do jaderných elektráren s mnoha referencemi a schpností přizpůsobit místní legislativě a požadavkům francouzského jaderného dozoru.

Obr. 1. Zkušebna skříní s řídicím systémem KCF

Skříně s řídicím systémem jsou vyráběny a zkoušeny a kontrolovány  ve speciální místnosti s řízeným přístupem, dostupným pouze pracovníkům ZAT a zákazníka. Skříně jsou také baleny podle speciálních předpisů a osazeny nárazovými čidly, které v průběhu převozu zařízení zaznamenají případný náraz. Do Francie jsou dopravovány v zaplombovaném vozidle s hydraulickou plošinou.

 „Ve Francii je nyní v provozu 58 jaderných bloků. I nadále se chceme podílet na jejich modernizaci, v současné době jsme u společnosti EDF v procesu kvalifikace vybraného dodavatele. Pravděpodobně v polovině roku bude završena externím auditem,“ doplňuje Ivo Tichý.

Společnost ZAT má rozpracované dodávky řídicího systému také na jaderné elektrárny ve Finsku, Maďarsku, Arménii, na Slovensku a v České republice. ZAT je členem Aliance české energetiky, jejíž cílem je právě zapojení českého průmyslu do dostavby jaderné elektrárny v České republice.

(ev)