Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh robotických příležitostí v sídle firmy FANUC Czech

Společnost FANUC Czech uspořádala ve svém sídle v Praze – Horních Počernicích třídenní výstavní akci pod názvem Veletrh robotických příležitostí. Ve dnech 30. května až 1. června 2023 si mohli registrovaní návštěvníci prohlédnout roboty, většinou v provozu při vykonávání výrobním nebo logistických operací. Představeny byly také obráběcí CNC stroje a 3D kamerové systémy FANUC. Na veletrhu dostalo svůj prostor také 18 partnerských organizací, dodavatelů zařízení pro roboty a obráběcí stroje. Každý den se na tomto malém veletrhu představilo pět různých systémových integrátorů.

Obr. 1. Svařovací robot FANUC

Společnost FANUC představila kompletní sortiment svých průmyslových robotů. K vidění byly ukázky robotů pro svařování (obr. 1), dávkování, lakování a šroubování. Zajímavá byla také demostrace robotického obloukového svařování s laserovým adaptivním naváděním.

Na mnoha zajímavých úlohách byly předvedeny kolaborativní roboty (koboty) značky FANUC. Schopnosti lehkého kobotu CRX-5iA demonstrovány při skládání lega. Kobot CRX-15iA předváděl vybírání neuspořádaně uložených dílů z bedny (bin picking).  Návštěvníci si mohli prohlédnout také koboty CRX-7iA, CRX-10iA, CRX-25iA a CR-35iB při manipulačních operacích (obr. 2).

Obr. 2. Manipulaci s těžšími paletami předváděl robot Fanuc CR-35iB s nosností 35 kg a dosahem 1 831 mm

Zakládání dílů pro obrábění do obráběcího centra FANUC Robodrill předváděl robot CRX-10iA/L (obr. 3). Opodál byla kobotem na mobilní platformě obsluhována dvě obráběcí centra Robodrill a Roboshot

Na ukázce delta robotu M-3iA/6S bylo zřejmé, že díky výkonným servopohonům se tento stroj hodí rychlým operacím jako je sběr dílů.

Obr. 3 Kobot CRX-10iA/L zakládá obrobky do CNC stroje FANUC Robodrill

Partnerské firmy

Partnerské firmy využily Veletrh robotických příležitostí k prezentaci obráběcích nástrojů, dílů, přístrojů a systémů pro roboty a obráběcí stroje. Návštěvníci si prohlédli např. nabídku robotických chapadel a techniku pro upínání nástrojů a obrobků společnosti Schunk. Lineární systémy, pojezdové dráhy pro roboty, představily společnosti Güdel a HIWIN. Nechyběly firmy dodávající odměřovací přístroje a senzory, např. Sick, Mitutoyo aj. nebo osvětlení pro strojové vidění (SmartView).

Společnost SolidVision prezentovala 3D skener použitý k proměřování automobilové karoserie. Společnost Murrelektronik demonstrovala decentralizovaný automatizační systém Vario-X pro ovládání rychlého delta robotu (obr. 4).

Obr. 4. Mezi partnerskými firmami se prezentovala firma Murrelektronik

(ev)