Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

VDMA zakládá Fórum Manufacturing-X

Německé sdružení výrobců strojů a zařízení VDMA založilo Fórum Manufacturing-X, které bude sdružovat a koordinovat všechny aktivity v této oblasti týkající se členských společností a dalších zúčastněných stran. Cílem je zohlednit rostoucí význam datových prostorů jako důležitého základu pro nové digitální obchodní modely. Fórum Manufacturing-X bude stavět na tom, co bylo v posledním desetiletí úspěšně vyvinuto v rámci Fóra Industrie 4.0 s cílem téma průmyslu 4.0 dále rozšířit a posunout je kupředu.

„O průmyslu 4.0 hovoříme již více než deset let – nyní je čas učinit další krok a pozvednout téma na novou úroveň. Vznikající datové prostory otevírají průmyslovým společnostem nové příležitosti pro vývoj obchodních modelů, v nichž by mohly monetizovat svá vlastní data. Je zde obrovský potenciál. Vytvoření uzavřeného datového systému, který umožní důvěryhodnou a otevřenou výměnu dat mezi firmami založenou na obecně přijatých standardech, je pro Evropu jedinečnou příležitostí,“ zdůrazňuje Hartmut Rauen, zástupce výkonného ředitele VDMA.

Iniciativa Manufacturing-X vznikla pod záštitou sdružení Industrie 4.0 Platform, které je tvořeno sítí společností, asociací a výzkumných institucí a jež je součástí digitální strategie německé vlády. Cílem iniciativy Manufacturing-X je zlepšit konkurenceschopnost, udržitelnost a suverenitu evropského průmyslu. VDMA je aktivním partnerem projektu Factory-X financovaného německým Spolkovým ministerstvem pro hospodářské záležitosti a ochranu klimatu. Factory-X bude vlajkovým projektem, který významně ovlivní datový prostor Manufacturing-X.

Struktura a úkoly Fóra Manufacturing-X

Nové fórum výkonně povede Dr.-Ing. Marc Hüske. Ve vedení fóra bude s Dr.-Ing. Reinhardem Heisterem, který v posledních třech letech vedl Fórum Industrie 4.0. Mezi hlavní úkoly nového fóra patří zejména zastoupení zájmů členů sdružení v oblasti Manufacturing-X, sladění všech činností, vytváření rozhraní pro příslušné iniciativy, projekty a organizace mimo VDMA, poskytování informací o probíhajících činnostech souvisejících s tématem, přenos znalostí a vytváření sítě kontaktů. „Prioritou pro nás je, aby byl koncept Manufacturing-X široce známý a přijímaný a aby technická řešení, která jsou v jeho pozadí, byla pro členské společnosti srozumitelná. Je důležité zdůraznit přidanou hodnotu, kterou mnohostranné a interoperabilní datové sítě nabízejí pro nové digitální obchodní modely. Suverenita vašich dat je vždy zachována, protože výměna dat je založena na společných dohodách a pravidlech. Jejich použití je vázáno na konkrétní účel a může být časově omezeno,“ vysvětluje Marc Hüske.

Vztah s Fórem Industrie 4.0

Od roku 2014 se všemi otázkami týkajícími se inteligentních sítí strojů a procesů v průmyslu zabývalo Fórum Industrie 4.0, které též předkládalo příslušná doporučení. K výsledkům, které vznikly v období průmyslu 4.0, patří vývoj „světového jazyka výroby“, který je od roku 2021 součástí Oddělení VDMA pro interoperabilitu informací o strojích a v současné době zahrnuje více než 70 standardizovaných rozhraní strojů založených na OPC UA, jakož i související iniciativu umati. Dosažená interoperabilita je důležitým základem pro Manufacturing-X a podporuje implementaci koncepce „zapoj a vyráběj“. Pracovní skupina pro bezdrátovou komunikaci strojů se zabývá vývojem bezdrátového připojení průmyslové třídy pro inteligentní propojenou výrobu.

Kromě toho asociace IDTA (Industrial Digital Twin Association) od svého založení pracuje na dalším rozvoji administrativní obálky AAS (Asset Administration Shell) jako základu pro standardizovaná digitální dvojčata. Dále je tu oddělení VDMA pro software a digitalizaci, na jehož činnosti se podílí přibližně 600 společností a působí jako důležitý prvek transformace průmyslu, protože výroba strojů, v její dvojí roli uživatele i dodavatele odpovídajících řešení, byla a je jádrem vývoje průmyslu 4.0 i konceptu Manufacturing-X.

Více informací o tématu Manufacturing-X naleznete na adrese: vdma.org/manufacturing-x.

[VDMA gründet Forum Manufacturing-X. Tisková zpráva VDMA, 2. dubna 2024]

(Bk)