Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

URBIS: The Smart Cities Meetup se zaměří na energetiku, chytrou mobilitu i efektivní veřejnou správu

Nově pojatý veletrh URBIS pozve od 4. do 6. června na brněnské výstaviště zástupce municipalit a krajů i širokou odbornou veřejnost na setkání s vystavovateli a s odborníky ze start-upů, inovačních firem, inovačních center, univerzit, oborových sdružení a neziskových organizací. Cílem akce je vytvořit platformu, která pomůže samosprávám i firmám se zaváděním inovací a se vzájemným předáváním znalostí a zkušeností.

 

Chytrá města

Téma chytrých měst (smart city) se stává stále důležitější součástí plánů rozvoje českých měst, obcí a regionů. Přibývající výzvy, kterým dnes samosprávy čelí, si žádají hledání inovativních řešení a postupů, které jsou klíčem k zajištění udržitelného rozvoje, prosperity i kvality každodenních životů. K úspěšnému rozvoji chytrých měst a implementaci inovací do praxe dochází pouze při silné vzájemné spolupráci aktérů napříč sektory i úrovněmi. Právě proto se akce URBIS The Smart Cities Meetup v letošním roce připravuje ve spolupráci se čtyřmi ministerstvy a asi desítkou dalších institucí. Všechny důležité aktivity a informace tak budou koncentrovány v jeden čas na jedno místo.

 

Vystavovatelé představí mnoho novinek a funkčních řešení

V pavilonu A1 bude na veletrhu URBIS představovat svá řešení přes 60 vystavovatelů z oblasti energetiky, dopravy a dalších služeb a výrobků pro obce, města i komerční subjekty. Mezi vystavovateli se mimo jiné objeví start-upy nabízející uplatnění umělé inteligence při správě obcí, pokrokové monitorování spotřeby energie, různá řešení pro sdílenou dopravu nebo digitalizaci veřejné správy. Seznam vystavovatelů je k dispozici na webu akce https://www.bvv.cz/urbis.

 

Program konference je plný důležitých informací

URBIS The Smart Cities Meetup se skládá kromě výstavní části také z části konferenční. Program konference se věnuje třem oblastem – energetice, dopravě a efektivitě veřejné správy. Hlavní část se uskuteční v Rotundě pavilonu A, pro další odborný program jsou vyhrazena dvě auditoria v pavilonu A1, kde jsou umístěni také vystavovatelé.

 

Úterní program za účastí tří ministrů

První den veletrhu URBIS se uskuteční slavnostní zahájení konference, po němž budou následovat plenární vystoupení ke všem třem uvedeným tématům. Dopoledních diskusí se zúčastní mimo jiné ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, ministr životního prostředí Petr Hladík a ministr dopravy Martin Kupka. Odpoledne bude věnováno proměnám energetiky na úrovni čtvrti a města a inovativním konceptům dopravy, které nevyžadují vlastnictví osobních aut. Úterní program v Rotundě uzavře blok věnovaný managementu inovací.

 

Středa – den energetiky

Středeční program v Rotundě bude zahájen blokem o regionální a evropské spolupráci. V 11 hodin začne program věnovaný energetice, v němž partneři z několika evropských států seznámí účastníky s platformou NetZeroCities, konceptem New European Bauhaus a dalšími iniciativami v rámci záměrů EU vytvářet klimaticky neutrální a chytrá města. Od 14 hodin se budou řečníci věnovat komunitní a komunální energetice a od 15:45 energetickému managementu v municipalitách. Obsahem odborného programu v pavilonu A1 bude mix témat souvisejících samozřejmě s energetikou, dále logistikou nebo městským plánováním.

 

Čtvrtek – den dopravy

Ráno bude program zahájen blokem „Krotíme pokročilé dopravní technologie“, jehož účastníci se budou věnovat přínosům inteligentních dopravních technologií pro obce a města, praktickým zkušenostem měst s dopravou a autonomní mobilitě. Od 11 hodin se budou řešit proměny center měst a způsobu dopravy v nich. Od 13 hodin bude v rámci širšího programu představen projekt Living Lab vznikající na brněnském výstavišti.  Z odborného programu lze vyzdvihnout česko-rakouskou výměnu zkušeností v oblasti chytré městské mobility a navazující představení start-upů z této oblasti.

Do programu se aktivně zapojují zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra a Ministerstva dopravy, zástupci Jihomoravského kraje, samospráv i měst, univerzity, instituce, podnikatelé a odborníci z ČR i zahraničí. Program v pavilonu A1 se věnuje také pomoci Ukrajině. Kompletní aktualizovaný program je k dispozici na webu akce www.urbismeetup.cz.

Výstaviště je otevřeno v úterý a ve středu od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek do 17 hodin. Zástupci municipalit, městských firem, subjektů spolupracujících s municipalitami a akademického sektoru mají v rámci inkluzivního pojetí transformačního ročníku veletrhu URBIS na základě registrace vstup zdarma.

Více informací: www.urbismeetup.cz.

(ed)