Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Stanovisko společnosti Eaton k vyjádření EK v oblasti regulace infrastruktury pro elektromobily

Evropská unie dlouhodobě podporuje využívání osobních elektromobilů na úkor automobilů se spalovacími motory. K tomu, aby byl přechod na elektrický pohon vůbec technicky možný a měl smysl, je třeba vytvořit také novou infrastrukturu. Ta by měla umožňovat i obousměrné nabíjení elektromobilů. Technika V2G, Vehicle To Grid, umožní elektromobil využít jako zásobárnu energie: v době, kdy automobil stojí, je nabitý a je připojen k nabíjecí stanici, může vlastník povolit podle potřeby a podle svých plánů cestování odčerpat část uložené energie, např. 10 %, do sítě. Při předpokládaném velkém počtu elektromobilů to může být výrazný stabilizující prvek umožňující vyhnout se výpadkům rozvodné sítě způsobeným nestabilními zdroji: větrnými a fotovoltaickými elektrárnami.

Evropská komise přijala 14. července 2021 soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Návrhy se týkají také regulace infrastruktury pro elektromobilitu.

Ľuboš Reviľák, vedoucí oddělení product managementu a marketingu firmy Eaton Electrical Sector pro ČR a SR, k tomu řekl: „Podaří-li se vybudování a široké uplatnění infrastruktury pro obousměrné nabíjení elektromobilů, povede to k poklesu jejich pořizovací ceny a ke snížení nákladů na posílení sítě. Důvodem je odstranění momentů maximálního zatížení sítě. Společnost Eaton proto oceňuje návrh Evropské unie k regulaci infrastruktury alternativních pohonných hmot, který požaduje, aby všechny systémy nabíjení umožňovaly využití přebytečné energie z elektromobilů v budovách nebo sítích. Aby takový systém mohl skutečně fungovat a poskytovat své výhody, je potřeba, aby bylo obousměrné nabíjení možné všude, kde se automobily parkují na delší dobu – tam, kde lidé žijí, pracují a tráví volný čas. To znamená, že relevantní nařízení Evropské unie, jako Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), musí požadovat zřízení potřebné infrastruktury, která bude podporovat obousměrné nabíjení v nových i stávajících budovách. Je také nezbytné, aby majitelé automobilů a budov byli odpovídajícím způsobem odměněni za služby, které vytvořením otevřených a flexibilních trhů v Evropě poskytnou provozovatelům sítí. Zavádění elektrifikace dopravy se v Evropě zrychluje a s ním poroste i potřeba zavedení těchto trhů.“

(ed)