Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Spolehlivost a bezpečnost provozu elektrických soustav

Dne 26. 2. 2020 se v zasedací místnosti společnosti  EGÚ Praha Engineering v Praze Běchovicích uskuteční seminář z cyklu E s názvem Spolehlivost a bezpečnost provozu elektrorozvodných soustav. Na semináři vystoupí prof. František Hrdlička z ústavu energetiky FSI ČVUT v Praze s přednáškou na téma Černá, zelená a modrá energetika, Jiří Houloubek z Elektrotechnické asociace ČR bude hovořit o využití algoritmů umělé inteligence v průmyslové energetice, Jan Švec z ČEZ Distribuce bude mít přednášku o koncepci řízení napětí a jalových výkonů v síti ČEZ Distribuce, František Žák z ERU ČR bude přednášet o malých decentrálních zdrojích v elektrorozvodné soustavě a o nařízení Komise EU 2016/631 (kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě), Lukáš Mařica z EGÚ Brno bude mít prezentaci o simulaci spolehlivosti elektrorozvodné soustavy metodou Monte Carlo a nakonec pohovoří soukromá poradkyně Helena Hanzlíková o aktuálních a budoucích hrozbách vůči elektrorozvodné soustavě jako součásti kritické infrastruktury.

Bližší informace: http://bit.ly/2j13owT

(ed)