Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Speciální skupina SIG CiA pro funkční bezpečnost

Sdružení CiA (CAN in Automation) zřídilo na konci ledna 2024 speciální zájmovou skupinu SIG (Special Interst Group) pro funkční bezpečnost. Ustavujícího zasedání se zúčastnilo třicet členů CiA. Nová skupina SIG je přiřazena ke skupině IG Safety & Security. Rozsah témat SIG pokrývá vývoj a údržbu protokolů funkční bezpečnosti na bázi CAN včetně správy vrstev. To zahrnuje zejména bezpečnostní protokol CANopen, jak je specifikován v EN 50325-5 (Průmyslové komunikační podsystémy založené na ISO 11898 (CAN) pro rozhraní řadičů – Část 5: Funkčně bezpečná komunikace založená na EN 50325-4) Tato norma však musí být aktualizována z důvodu zastaralých odkazů. SIG reviduje evropský bezpečnostní standard CANopen Safety s ohledem na dodatečné požadavky právních orgánů. Členové SIG požadují také dosažení zpětné kompatibility se starším protokolem CANopen Safety. K aktualizaci by mělo dojít v létě 2025. Účastníci také diskutovali o dlouhodobém vývoji přístupu „black channel“) pro CAN CC, CAN FD a CAN XL. Další firmy, které mají zájem připojit se k SIG, nechť se obrátí na kancelář CiA (secretary@can-cia.org).

(ed)