Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Škoda Auto Vysoká škola má Vzdělávací technické centrum

Od loňského září má  Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) k dispozici své Vzdělávací technické centrum Na Hejdovce. Je koncipované jako malá továrna. Představuje významný krok vpřed v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací a nabízí nadstandardně vybavené laboratoře a výzkumná centra, která simulují reálný provoz průmyslového podniku. V areálu se nachází výrobnělogistická laboratoř, laboratoře praktické informatiky, fyziky, elektrotechniky a automatizace, datové centrum, laboratoř 3D tisku, virtuální reality, elektromobility a průmyslu 4.0, či výzkumná strojně-elektrotechnická laboratoř. Je místem, kde se teorie stává praxí. Vybudování technického kampusu představuje zásadní milník v rozvoji Škoda Auto Vysoké školy jak z hlediska rozvoje technicky zaměřených studijních programů, tak z hlediska projektové činnosti kateder a možností spolupráce s praxí. Spolupráce s praxí je klíčovým prvkem všech studijních programů ŠAVŠ.

Posláním vzdělávacího a vývojového centra je prostřednictvím špičkových technologií propojovat vzdělávání, vědu, výzkum, vývoj a inovace, posilovat praktické dovednosti.  ŠAVŠ je první soukromou vysokou školou s vlastním moderním vzdělávacím a vývojovým technickým kampusem. Škole umožňuje, aby se stala poskytovatelem udržitelné mobility. Nové centrum bude sloužit nejen k moderní výuce studentů,  ale i k rozvoji jejich dovedností a znalostí získaných od specialistů z praxe. Poslouží i širším vzdělávacím aktivitám určeným pro veřejnost, kroužkům, přednáškám, nebo workshopům. Jedním z projektů pro veřejnost je například IT Akademie pro děti. Budou zde probíhat také kurzy 3D tisku a dalších technicky zaměřené akce.

Zřízení centra je současně ukázkou, že je možné pro vysoké školství mobilizovat soukromé firemní prostředky. Ve všech mezinárodních srovnáních vyniká Česká republika v tom, že u nás do vysokého školství prakticky neproudí soukromé peníze. A to je nutné změnit. Škoda Auto se svojí vysokou školou je modelem, který může být použit i v dalších regionech České republiky.  Více informací o centu lze nalézt na https://www.savs.cz/aktualne/skoda-auto-vysoka-skola-slavnostne-otevrela-nove-vzdelavaci-technicke-centrum-na-hejdovce-270,  informace o škole na https://www.savs.cz/o-nas.

(podle tiskové zprávy)

                                                                            (šm)