Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Sensor+Test v plném proudu

V halách 1 a 5 norimberského výstaviště probíhá ve dnech 25. až 27. 6. veletrh snímací techniky Sensor+Test. Mezi pětisty exopzicemi najdou návštěvníci uprostřed haly 5  společný stánek České republiky (č. 5-230), který uspořádala agentura CzechInvest. V tomto stánku je možné se setkat se zástupcem Českomoravské e expozice čtyř českých firem.

Pouzdřením integrovaných obvodů se zabývá společnost Argotech, která je partnerem evropského projektu PIXAPP, jehož cílem je umožnit vývojářům využití fotonických integrovaných obvodů (PIC). používaných v komunikacích, zdravotnictví a bezpečnostní technice. Lze jimi realizovat vlnovody, optické přepínače, modulátory, filtry nebo detektory.

Další firmou vystavující na společném stánku ČR je Crytur, která patří ke světovým výrobcům monokrystalických materiálů. Syntetické monokrystaly od společností Crytur tvoří hlavní součást široké škály scintilačních detektorů, pevnolátkových laserů, světelných konvertorů pro vysoké světelné výkony nebo slouží jako extrémně odolná ochrana průmyslových termočlánků.

Snímače tlaku, membránové oddělovače a kalibrátory vystavuje firma BHV senzory Představuje na veletrhu snímací techniku vlastní výroby, a také výrobky firem, které zastupuje. Firma vyrábí membránové oddělovače, používané tam, kde nelze připustit, aby měřená kapalina přišla do přímého kontaktu s měřicím ústrojím tlakoměru nebo převodníku kvůli agresivitě měřeného média nebo jeho vysoké teplotě či z důvodu opakovaného čistění (sanitování) apod.

Fotonika a vláknová optika je specializaci společnosti Safibra Návštěvníkům veletrhu Sensor+Test představuje především optovláknové monitorovací systémy založené na senzorech s mřížkami z optickými vlákny, FBG (Fiber Bragg Grating). Tyto systémy se výborně hodí k monitorování staveb, např. mostů. Optická vlákna se používají jak k měření, za k přenosu dat.

Nedaleko od stánku českých firme vystavuje v hale 5 také Fraunhoferův výzkumný institut IDMT. Mezi jeho mnoha exponáty zaujme systém inteligentního monitorování zvuku v průmyslových provozech. Instalované mikrofony snímají zvuk např. motorů a analýza rozpozná včas např. závadu na ložisku, hřídeli apod. Různé motory vydávají odlišné zvuky, a proto byla vyvinuta metoda strojového učení, která rozeznává závady na motorech různého typu, a to i v hlučném prostředí.

Obr. Demonstrace záznamu zvuku tří motorů ve stánku Fraunhofero

Analyzační přístroj pro malé pivovary společnosti Senorics získal vítězství v soutěži o cenu AMA Innovation Award za nejlepší výsledek vývoje a výzkumu v oboru a stal se také vítězem speciální ceny pro malé firmy. Mobilní přístroj bezkontaktně detekuje přísady v pivu a hodnoty cukru a alkoholu při výrobě piva, a tím zajisti kvalitu. Tým firmy Senorics zaujal odbornou odbornou porotu tím, že dokázal moderní spektroskopii NIR využít v hromadně vyráběném přístroji.

(ev)