Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Seminář o chytrých sítích, chytrém měření i chytrých městech

Pro lepší orientaci v současné energetice, která se přizpůsobuje podmínkám otevřeného evropského trhu a změnám v dostupnosti energetických zdrojů, pořádá společnost EGÚ Praha Engineering semináře pro odbornou veřejnost. Dne 23.října 2019 proběhne seminář názvem Koncept Smart Grids & Metering, Smart City, NAPSG ČR, realizační proces a perspektivy (cyklus E 2019, seminář č. 5).

Do zasedací místnosti v sídle společnosti EGÚ Praha Engineering  a. s. na adrese Podnikatelská 539, Praha 9, Běchovice jsou zváni všichni, kdo se chtějí dovědět např. o tom, jak je naplňován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo o koncepci distribuční soustavy ČR, případně o tom, jak se využívá umělá inteligenci v elektromobilitě.

Kompletní program dispozici a přihlášku je možné stáhnout na stránkách společnosti EGÚ http://www.egu-prg.cz/akumulace-elektricke-energie-a-tepla-nutny-predpoklad-rozvoje-solarni-a-vetrne-energetiky

(ev)