Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Sedmidenní online konference Zoom At Technology

Třetí ročník online konference Zoom At Technology pořádá společnost ZAT. Konference je rozložena na sedm dní od poloviny února do půli března 2021. V sedmi dnech bude vysíláno sedm hodinových webinářů, z nichž každý se zaměří na obor, který aktuálně hýbe děním v oblasti vývoje řídicích systémů v energetice, IoT a zdravotnictví. Účastníci mohou volit mezi bloky v českém i anglickém jazyce.

A jak projekt vznikl? „Asi před čtyřmi lety jsme řešili, jak oslovit širokou skupinu zákazníků i nových partnerů. Naše řešení a know-how dodáváme na pět kontinentů do 65 zemí světa. A tehdy padla myšlenka postavit ve výrobních prostorách profesionální televizní studio a představit naše technická řešení i nové směry vývoje v oboru partnerům z celého světa. S podporou velvyslanectví a CzechTrade první ročník sledovali odborníci ve více než 100 zemích, celkově ji shlédlo na 6000 diváků,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Ambicí webinářů je představit a s účastníky v živém vysílání diskutovat o aktuálních novinkách a směrech vývoje konkrétního oboru v České republice, specifikacích v EU i zemích třetího světa a vzájemně sdílet názory a zkušenosti.

Témata seminářů Zoom At Technology

Proměny struktury energetického mixu ve prospěch OZE – 16. 2. 2021

Webinář zaměřený na růst obnovitelných zdrojů energie ve světě, kdy a proč ke změně došlo i jaké jsou možnosti úspěchu technologických firem v době vlády vody, slunce a větru.

Ekologie v praxi na zdrojích v klasické energetice – 18. 2. 2021

S odklonem států EU od spalování uhlí se dostává do popředí využití odpadů. Ve webináři bude uvedeno, jak může ZAT pomoci přizpůsobovat se legislativě, a to nejen v Evropské unii.

Energie od A do Z – cesta energie od zdroje ke spotřebiteli – 23. 2. 2021

Různé typy spolehlivého řízení distribučních sítí, efektivní diagnostika a automatizovaná správa dat jsou klíčové, zároveň přinášejí úspory.

Z technika manažerem díky přehledně vizualizovaným datům – 25. 2. 2021.

Odborníci se zaměří na možnosti zpracování dat z různých zdrojů, jejich vizualizaci a využití pro operativní řízení či tvorbu strategie.

Chytrá správa budov a firem – 2. 3. 2021

Webinář ukáže, jak snížit náklady na provoz kanceláří či budov, jak zvýšit kvalitu vnitřního prostředí nebo jak jednoduše řídit jejich obsazenost.

Zdravotní péče 21. století – 4. 3. 2021

Koronavirová krize urychlila rozvoj telemedicíny. Budou představeny moderní e-health metody pro lepší efektivitu řízení lékařské péče.

Pojďte s námi bezpečně a spolehlivě řídit jaderné zdroje – 9. 3. 2021

Jaderná energetika je díky čistému a bezpečnému provozu neopomenutelným zdrojem energie. Jedním ze směrů je i vývoj a využití malých modulárních reaktorů – stanou se realitou v každém městě?

Více informací na www.zoomattechnology.com.