Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Schunk pomáhá

Doménou firmy Schunk jsou konstrukční a výrobní činnosti. Přichází s četnými projekty a nápady, jak zjednodušit, zefektivnit a zrychlit výrobu svých zákazníků. To je posláním a hnacím motorem této firmy. Přesahem těchto technických projektů je zapojení společnosti Schunk do různých sociálních programů. K tomu firmu vede ohled k lidem postiženým různými zdravotními komplikacemi, omezení, nebo těm, které potkal nelehký osud během života.

Mateřská firma v Německu se například zapojuje do podpory rodin s těžce nemocnými dětmi a stará se o zavádění autonomního robota Friend jako pomocníka v rodinách. V rámci svého firemního projektu posílá Schunk všechny své učně na 14 dní do sociálních a podpůrných zařízeních, aby tam pomáhali s péčí o fyzicky nebo duševně nemocné. Od roku 2011 podporuje Schunk formou externí výuky školu Kaywald pro fyzicky a duševně postižené osoby. Pomáhá také se začleňováním studentů této školy do každodenních činností a do různých projektů.

Ani česká pobočka Schunk Intec s. r.o. se sídlem v Brně nezůstává pozadu. Po 13 letech působení na českém trhu se rozhodla podpořit některé organizace, které pomáhají našim spoluobčanům. Aby měla pomoc smysl, vybírala firma pečlivě mezi různými organizacemi, spolky, nadacemi. Nakonec se rozhodla podporovat tři organizace. První z nich je Nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Další je nadační fond Kapka naděje, který přispívá k záchraně dětských pacientů s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a těch, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. A do třetice jde o Nadaci Charty 77, jejíž nejznámější aktivitou je Konto Bariéry. Jeho cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

Brněnská firma Schunk Intec zahájila dlouhodobou spolupráci s uvedenou trojicí organizací a bude ji podle svých možností prohlubovat.

(Schunk)