Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

„Z překrásných kamenů minulosti postavme schody budoucnosti,“ to jsou slova neznámého klasika, která pro roboty a jejich uplatnění platí dvojnásob. Příkladem je společnost KUKA. Její historie sahá do roku 1898, kdy byla založena Johannem Josefem Kellerem a Jacobem Knappichem v německém Augsburgu. Od té doby je firma na předním místě v oblasti nových podnětů a inovací. V současné době je jedním z předních dodavatelů robotů a inteligentních automatizačních řešení ve světě. Radku Velebilovi, sales managerovi firmy KUKA CZ&SK, jsme položili několik otázek.

 

Roboty se staly nedílnou součástí výrobních závodů, ale i dalších oblastí průmyslu. Jak moc?

Robotická automatizace je trendem posledního desetiletí a rok od roku se zrychluje. Podle dat Mezinárodní federace robotiky (IFR) na začátku roku 2023 celkový počet robotických jednotek v provozu přesáhl 3,5 milionu a dále roste. Vývoj automatizačních robotů zároveň neustále postupuje s měnícími se potřebami jejich uživatelů a jejich uplatnění se rozšiřuje do více než jen výrobních odvětví. Skutečností je, bez ohledu na kladné či záporné srovnávací údaje, že roboty vytvářejí základ dalšího rozvoje průmyslu, včetně toho našeho, který bez nich bude stagnovat.

 

Obr. 1. Radek Velebil, sales manager firmy KUKA CZ&SK

 

Jsou digitalizace a robotizace cestou k prosperitě?

Určitě. Digitalizace přetváří současnou podobu průmyslu. Internet věcí se ve stále větší míře stává nedílnou součástí průmyslové výroby. Již dnes dokáže téměř každý elektronický přístroj komunikovat po internetu. Naše průmyslové roboty jsou standardně vybaveny rozhraním pro síť Ethernet, takže mohou být snadno připojeny k internetu, a naše nové roboty nabízejí standardně propojení i do sítí 5G. Digitálně propojené procesy s využitím robotů umožní vyrábět výrobky flexibilněji, s menší energetickou náročností, vyšší mírou úspory přírodních zdrojů a také autonomně.

 

Zájem o automatizaci v současné době roste i v malých a středních společnostech, které k tomu motivuje posilování jejich konkurenceschopnosti.

Roboty se staly nedílnou součástí našeho života. Neustále se zdokonalují, jsou univerzálnější a tím roste jejich využití. Pokud chtějí výrobci obstát v mezinárodní konkurenci, musí navyšovat výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti a energetické účinnosti. Využití robotů je investice, která se rozhodně vyplatí. Důvod? Výkon robotu, hlavně v sériové výrobě, je mnohonásobně vyšší než výkon člověka, pracuje nepřetržitě v třísměnném provozu, dodržuje vysokou kvalitu výrobků, provádí její kontrolu, je energeticky úsporný.

Jakým směrem se bude ubírat další vývoj vašich robotů?

Robotizaci je třeba vnímat jako proces propojené výroby, a nikoliv izolovaně řešit výrobní problémy. Velký důraz je kladen na snadné uvedení do provozu a tomu pomáhá i možnost velmi reálné simulace s využitím virtuální reality a digitálních dvojčat. Díky tomu je uvedení do provozu snadnější a bezproblémové.

Společnost KUKA vyvinula různé prototypy mobilních robotických systémů, z nichž asi padesát bylo testováno u společností z různých oblastí průmyslu. Platforma KMR (KUKA Mobile Robotics) zahrnuje všechny čtyři základní součásti, které mobilní robotický systém vyžaduje, aby využil plně svých výhod: mobilní platformu, inteligentní navigační systém plus software, flexibilní robot a výkonný řídicí systém s intuitivním ovládáním.

Flexibilní řešení, které umožní požadovanou mobilitu a senzitivitu a bude schopné integrace do stávajícího výrobního prostředí, by mělo mít modulární strukturu dovolující i montáž robotů a tím vytvořit skutečně autonomní řešení. Tyto vysoce specifické požadavky může splnit pouze kombinace sofistikovaných technik, do nichž je možné jednoduše integrovat software, a je výhodou, když je vše od jednoho dodavatele.

České firmy si vedou dobře, samozřejmě nemohou investovat tolik jako velké nadnárodní společnosti, které dávají obrovské prostředky do rozsáhlé technologické výměny, v tom ale nevidím zásadní problém. Za překážku v některých firmách považuji to, že nemají dlouhodobý plán rozvoje automatizace výrobních procesů, ale i s tím my dokážeme pomoci. Jsme schopni ve spolupráci se zákazníkem připravit plán investic do robotiky a automatizace.

 

Rozhovor vedla Barbora Turková,
Public Relations Manager.

(Foto: KUKA)