Aktuální vydání

celé číslo

11

2020

Systémy řízení výroby a výrobních podniků

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Řešení Eplan a Rittal ve standardech společnosti Volkswagen

Společnost Volkswagen nedávno zveřejnila šestou generaci společné normy automatizační techniky VASS, která platí ve výrobě vozů všech značek, Volkswagen, Audi, Seat a Škoda. WASS se používá ve výrobě elektromobilů na konstrukční platformě MEB. V knihovnách této normy jsou nyní k dispozici 3D data vytvořená v softwaru Eplan Pro Panel. Dále do ní byl doplněna funkce projektování řídicí a spínací techniky ve 3D a o data pro obousměrnou výměnu s nástroji pro programování PLC. Do normy byl navíc integrován nový systém rozvaděčů VX25 od firmy Rittal 

Rozhodnutí firmy Volkswagen poskytovat svým dodavatelům 3D data vytvořená v softwaru Eplan Pro Panel v knihovnách standardu VASS znamená, že je nyní možné vytvořit kompletní digitální dvojče rozvaděče a instalovaných komponent. Dříve byly součástí standardu jen reprezentace ve 2D ze systému Eplan Electric P8. Při návrhu rozvaděčů se tím otevírá cesta k dalším krokům v automatizaci výroby: od mechanického obrábění na NC strojích po automatizovanou finální montáž, zpracování kabelů a podporu zapojení. Firmy ocení plně vyvinuté konstrukční šablony poskytované firmou Volkswagen, které je možné využít jako základ pro rychlejší a kvalitnější návrh systémů, jejich výrobu a uvedení do provozu.

Obr. 1. Andreas Bamberg z firmy Eplan vysvětluje, jak lze při automatizovaném návrhu rozváděče využívat funkce konstruování ve 3D v softwaru Eplan Pro Panel

Jednotná dokumentace výrobního systému

Andreas Bamberg, Strategic Account Manager firmy Eplan, vysvětluje: „Nová funkce konstruování ve 3D v softwaru EPLAN Pro Panel umožňuje získat výrobní informace pro automatizovaný návrh rozvaděčů s řídicí a spínací technikou. Konstrukční kanceláře dále ocení integrovanou kontrolu kolizí a výpočet rozptylu ztrátového tepla komponent, což dovoluje vhodně je rozmístit v rozvaděči a optimalizovat návrh řídicího systému klimatizace Rittal z hlediska energetické účinnosti.“

Vzhledem k tomu, že jsou projekční data o zařízení a projektu rozšířena o klíčové informace o řídicí technice, je možné prostřednictvím rozhraní AML zajistit úplnou obousměrnou výměnu dat mezi systémy EPLAN (projektování hardwaru) a Siemens TIA Portal (návrh softwaru). „To výrazně usnadňuje projektování a návrh systémů, protože hardwarová struktura PLC, předem definované vstupy a výstupy a topologie sítě mohou být importovány přímo z prostředí EPLAN, nehledě na přesné zapojení portů,“ říká Bamberg. Za provozu výrobního systému a pro jeho pozdější modifikace nebo rozšiřování je možné informace z prostředí TIA Portal zavést zpět do projektu EPLAN. Tím je zaručeno, že aktuální dokumentace výrobního systému je jednotná a bez chyb, zkracuje zadávání dat do digitálního systému řízení výroby.

Moderní rozvaděče

Společnost Rittal, dodávající velké rozvaděče i malé rozvodné skříně, je již léta součástí standardu koncernu Volkswagen, stejně jako EPLAN. Jak říká Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive společnosti Rittal: „Současná verze knihovny VASS V6 obsahuje plně integrované referenční rozvaděče ve 3D založené na novém systému rozvaděčů Rittal VX25.“ Zahrnuje také plně integrované příslušenství skříněk a deset variant montážního rámu AirStream od firmy Friedrich Lütze, které lze vybrat přímo ze seznamu příslušenství a přidat k projektu jako kompletní makro.

Obr. 2. Markus Hülsmann, Global Key Account Manager Automotive společnosti Rittal vysvětluje, že knihovny VASS V6 obsahují plně integrované referenční rozvaděče Rittal VX25.“

Hülsmann pokračuje: „To výrazně zkracuje projektování, protože komponenty je možné umisťovat přímo do rozvaděče jen několika kliknutími.“ V další verzi standardu VASS budou knihovny doplněny o skříně AX a KS od firmy Rittal a odpovídající vzorové sestavy. Příslušná makra skříní ve 3D jsou již dostupná v databázi Eplan Data Portal a lze je využít při konstruování v prostředí Pro Panel.

Cíl: digitální výroba

Ve výrobě automobilů jsou stále větší nároky na rychlé uvádění výrobních zařízení do provozu, individualizovanou konstrukci, začlenění nové a moderní řídicí techniky a pokročilé způsoby údržby a servisu. Volkswagen pilně pracuje na dalším vývoji automatizačních standardů, které potom předává i svým dodavatelům. Daniel Gräser z divize pro výrobní automatizaci a digitální výrobu společnosti Volkswagen říká: „Rozšíření standardu VASS o nejnovější součásti projekčního softwaru Eplan a moderní technologie systémů Rittal znamená, že ideálně podporujeme naše dodavatele v digitalizaci a automatizaci jejich výrobních procesů. Současně tak přidáváme významnou komponentu na cestě k digitální továrně, jíž jsme se vydali.“ Digitální dvojče rozvaděče jakožto součást výrobního procesu je základem pro budoucí plně digitální procesy provozu a údržby.

 Obr. 3. Daniel Gräser z divize pro výrobní automatizaci a digitální výrobu společnosti Volkswagen oceňuje, že rozšíření standardu VASS o funkce projekčního softwaru Eplan a techniku Rittal přispívá k digitalizaci a automatizaci dodavatelských provozů 

Mezinárodní servisní podpora

Od roku 2018 nabízí Eplan dodavatelům do automobilového průmyslu třídenní školení VASS V6 v angličtině a němčině. Tyto znalosti jsou základem pro úspěšné projektování podle tohoto standardu.

 

(Eplan)