Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Průzkum Acronis k World Cyber Protection Week: již 42 % firem zažilo výpadky v důsledku ztráty dat

Společnost Acronis uvedla u příležitosti World Cyber Protection Week, který je pokračováním Světového dne zálohování (2. dubna), že opět narostl počet uživatelů, kteří zažili ztrátu dat či zařízení s daty. V oblasti firemních informačních systémů se více firem setkalo s výpadky provozu v důsledku ztráty dat a administrátoři IT v důsledku toho zvyšují frekvenci zálohování.

Průzkum společnosti Acronis je již v pořadí pátý, který od roku 2016 pravidelně provádí u příležitosti Světového dne zálohování. Letos jej společnost rozšířila i na skupinu administrátorů IT, kteří zodpovídají za firemní komunikační infrastruktury. Bylo dotázáno na tři tisíce respondentů z celého světa, jak běžných uživatelů, tak firemních profesionálů na IT. Není překvapením, že podle výsledků zpracovaných na základě průzkumu se obě skupiny výrazně liší, jak zodpovědností k ochraně dat, tak i způsobem zabezpečení.

Nejzajímavější údaje z letošního průzkumu:

  • 68 % běžných uživatelů již zažilo ztrátu dat či zařízení, ať již svých, či rodinných příslušníků, což je o 3 procentní body více než při loňském dotazování,
  • 42 % firem zažilo výpadky provozu v důsledku ztráty podnikových dat, což je o 12 procentních bodů více než vloni,
  • i když většina (51 %) běžných uživatelů stále zálohuje lokálně, 31 % již zálohuje do cloudu (o 5 procentních bodů více než loni) a 17 % kombinovaně (o 7 procentních bodů více než vloni),
  • administrátoři firemních informačních systémů zálohují z 25 %, lokálně, 35 % jich zálohuje do cloudu, 20 % kombinovaně a zbylých 20 % replikuje data do jiných datových center,
  • výrazně narostly obavy běžných uživatelů z ransomwarových útoků (o 29 %), cryptojackingu (o 31 %) a sociálního inženýrství (o 34 % bodů),
  • na firemní úrovni se zvyšuje frekvence zálohování: významně přibylo administrátorů IT, kteří zálohují alespoň jednou denně (nyní 27 %) nebo vícekrát za den (nyní 15 %), naopak rychle ubývá těch, kteří zálohují pouze jednou či dvakrát za měsíc (nyní 20 %).

„Povědomí o kybernetických hrozbách mezi běžnými uživateli rychle roste, což je důsledek osobní zkušenosti se ztrátou dat a také množících zpráv o kybernetických útocích,“ řekl Zdeněk Bínek, zodpovědný za prodej řešení Acronis v ČR a na Slovensku. „Avšak z průzkumu je patrné, že stále existuje velký rozdíl v přístupu mezí běžnými uživateli a IT profesionály. U těch oceňujeme zejména trend častějšího podnikového zálohování, protože čím je frekvence nižší, tím se zvyšuje i riziko ztráty většího množství dat a náklady na jejich obnovu.“

Více informací o průzkumu lze nalézt na https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/how-cyber-protection-trends-are-evolving-2020

[Podle tiskové zprávy Acronis, 2. dubna 2020.]

(ed)