Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Proudící voda je krví každé tepelné elektrárny

Kvalita vody je ve vodních a parovodních okruzích věc zásadního významu. Voda s nedostatečnou kvalitou může způsobit korozi nebo znečištění parních kotlů a potrubí. To vede k nákladným opravám, potřebě výměny celých částí zařízení nebo ke ztrátám ve výrobě v důsledku prostojů. Sortiment výrobků firmy Endress+Hauser proto zahrnuje také přístroje pro analýzu vody, které je možné použít ke stálému monitorování kvality napájecí vody, kotlové vody nebo kondenzátu.

 

Obr. 1. Senzory Memosens digitalizují měřenou hodnotu a přenášejí ji indukční vazbou v bajonetové spojce (video: https://youtu.be/fI7DyeGMas4)

 

Systém pro monitorování kvality vody od firmy Endress je zcela univerzální a jednoduchý. Již dávno není třeba kalibrovat celý snímač pH i s převodníkem. Uživatelé mohou využít možnosti, které nabízí spojení převodníku Liquiline a chytrých digitálních senzorů Memosens.

 

Digitální senzory Memosens

Senzory Memosens digitalizují naměřenou hodnotu přímo v senzoru a do převodníku ji přenášejí pomocí bezkontaktního indukčního připojení (obr. 1). Od svého uvedení na trh v roce 2004 se senzory Memosens staly světovým standardem v analýze kapalin. Široká nabídka produktů Memosens od té doby zvyšuje bezpečnost, účinnost a spolehlivost procesů ve všech průmyslových odvětvích.

 

Obr. 2. Liquiline CM44x – převodník pro všechny senzory Memosens

 

K jejich přednostem patří velká spolehlivost digitálního přenosu dat indukční vazbou pomocí korozivzdorné a vodotěsné bajonetové hlavice a snadné a pevné připojení senzoru k provoznímu zařízení. Kalibrační data jsou uložena přímo v hlavici senzoru. To usnadňuje údržbu a umožňuje výměnu předem kalibrovaných senzorů plug & play. Odpadá nutnost kalibrace celého snímače, tj. senzoru a převodníku. Senzor je kalibrovaný z výroby a lze jej okamžitě připojit a měřit

 

Liquiline CM44x – převodník pro všechny senzory Memosens

Zcela univerzální převodník se záznamníkem dat Liquiline CM44x je určen pro všechny senzory Memosens. Umožňuje měřit různé fyzikální veličiny a přiřadit různé vstupy na různé výstupy. Liquiline CM44x je vybaven také funkcí Heartbeat, která neustále monitoruje stav komponent uvnitř převodníku. Funkce Heartbeat je plně integrovaná funkce pro kontinuální monitorování funkčnosti základních součástí přístroje během provozu. Umožňuje obsluhu okamžitě informovat o poruše, tisknout protokoly o provedených kontrolách a ukládat je pro potřeby auditu.

 

Obr. 3. Schéma modulárního panelu SWAS

 

Převodník Liquiline CM44x má osm vstupů pro různé senzory a umožňuje uvedení do provozu metodou plug and play: převodník po připojení senzoru pozná jeho typ a umožní okamžitě začít měřit. Převodník má osm proudových výstupů a komunikační rozhraní HART, Profibus-DP, Modbus RS-485, Modbus TCP, EtherNet/IP a Profinet. Obsahuje vestavěný webový server. Současně má velký displej pro čtení aktuálních hodnot; v případě poruchy je displej podsvícen červeně. Krytí převodníku je IP66/67.

Pro české zákazníky je výhodou také to, že převodník má kompletní menu v češtině.

 

Příslušenství

Společnost Endress+Hauser dodává kromě měřicích přístrojů také veškeré příslušenství včetně armatur, panelů pro úpravu vzorku apod. Dokáže splnit specifické požadavky zákazníků. Panely SWAS (Steam and Water Analysis System) vyrábí na míru, včetně vybavení všemi potřebnými komponentami a uvedení do provozu.

 

Obr. 4. Schéma kompaktního panelu SWAS

 

Panely na míru (obr. 3) jsou sestavené z jednotlivých modulů tak, aby umožnily kompletní analýzu vody a páry. Moduly obsahují vlastní snímač a zařízení potřebná pro úpravu vzorku. Jde např. o moduly pro měření katexované vodivosti (vodivost měřená po průchodu kolonou se silně kyselou katexovou hmotou), pH, obsahu rozpuštěného kyslíku, zákalu, obsahu sodíku, křemičitanů nebo fostátů, redoxu (neboli oxidačního redukčního potenciálu, ORP), obsahu amoniaku, tvrdosti, obsahu železa, mědi atd. Jde o vysoce flexibilní řešení, přizpůsobitelné požadavkům dané elektrárny.

 

Obr. 5. Kompaktní panel SWAS CDP60 (zakrytovaný a bez krytu)

 

Pro méně náročné měřicí úlohy se dodává cenově výhodný kompaktní panel SWAS (schéma je na obr. 4, reálné provedení na obr. 5), který obsahuje základní měření, např. katexované vodivosti, specifické vodivosti vody, pH a obsahu rozpuštěného kyslíku. Součástí panelu je zařízení pro úpravu vzorku a katexový filtr.

Zákazníky oceňovaná je také nabídka dlouhodobých servisních smluv, která zaručí, že dodané analyzátory budou pracovat správně a investice se vrátí v efektivitě výroby.

 


Ing. Jan Fischer, Industry sales manager Power&Energy, Endress+Hauser Czech s. r. o.
(jan.fischer@endress.com; www.cz.endress.com)