Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Proti hlodavcům moderně, ekologicky a inteligentně

Jde o problém, o němž se mnoho nemluví, ale to neznamená, že neexistuje. Přemnožení hlodavci trápí nejen města, ale i mnohé průmyslové závody. Nejsou to jen potravinářské podniky, sklady, čistírny odpadních vod, skládky odpadu a závody na jeho recyklaci. Také průmyslové závody z jiných oborů vyhledávají hlodavci jako úkryt a mohou zde způsobovat značné škody. 

Proč je důležité s hlodavci bojovat? Především proto, že jsou to přenašeči zhruba padesáti nakažlivých chorob: infekční žloutenky, salmonelózy, leptospirózy a dalších. Škody způsobují také poškozením a znečištěním potravin nebo papírových obalů. Nebezpeční jsou i pro elektrické kabely a rozvody. Významné je též poškození dobrého jména firmy: jestliže kupující najde ve svém supermarketu v regále typický myší trus, asi to nezvýší jeho důvěru v něj.

V minulosti se s hlodavci bojovalo především chemickými zbraněmi – myši a potkani se hubili jedem. V současné době se však trh přetváří a z důvodu ochrany životního prostředí se chemické prostředky na hubení hlodavců přestávají používat. Tím klesá úroveň znečištění pracovního i životního prostředí.

Současně však také roste potřeba monitorovat přemnožení hlodavců, aby proti nim bylo možné v konkrétních oblastech včas zasáhnout. Boj s hlodavci se v mnoha zemích stal nejen ekonomickou, ale i politickou otázkou. WiseCon A/S je dánská firma, která se specializuje na inteligentní a dlouhodobě účinná řešení boje proti hlodavcům – bez použití chemikálií. Své produkty vyvíjí a vyrábí ve svém závodě v Helsinge, 50 km od Kodaně. V současné době se stala součástí firmy Anticimex A/S. Je mezinárodně uznávanou přední světovou firmou ve svém oboru, její výrobky jsou chráněné patentem a v souladu s předpisy EU. 

Nejefektivnější způsob, jak se vypořádat s hlodavci

Důležité je, že s hlodavci se musí bojovat systematicky – jen tak se podaří trvale se jich zbavit, nebo alespoň udržet jejich počet pod kontrolou – ať jsou pod zemí, v kanalizační síti, nebo na povrchu, v budovách i mimo ně. 

WiseTrap – způsob, jak vyhubit hlodavce v kanalizační síti

Hovoří-li o potkanech, je místem, kde tito hlodavci žijí, skrývají se a rozmnožují, zejména kanalizační síť. Když jsou vyhubeni v kanalizaci, zmizí i z povrchu.

Obr. 1. WiseTrap – past určená do kanalizační sítě

WiseTrap (obr. 1) je past, která se instaluje do průlezu kanalizace a hubí potkany přímo pod zemí. Pružinový mechanismus pasti je aktivován dvěma senzory, které snímají teplotu potkaního těla a jeho pohyb. Jestliže senzory detekují, že je potkan uvnitř pasti, pružina na něj spustí tupé bodce, které jej v okamžiku usmrtí. Potom se bodce opět vysunou a mrtvé tělo hlodavce je odplaveno vodou proudící v kanalizaci.

Elektronika pasti zaznamenává počet zabitých potkanů, ale i hladinu vody v kanalizaci, teplotu, popř. další údaje. Tyto údaje je možné předávat do systému WisePlan a získat tak kompletní přehled o množství hlodavců v kanalizační síti. Optimalizace umístění pastí umožní vypořádat se i s masivním přemnožením potkanů.

Obr. 2. Pasti WiseBox se umísťují na povrchu, nejlépe kolem stěn a do míst, kde hlodavci vyhledávají úkryt

WiseBox hubí hlodavce na povrchu

WiseBox (obr. 2) je inteligentní elektronická past, která hubí hlodavce na povrchu: v budovách, kolem nich, v parcích apod. Vzhledem k tomu, že past nepoužívá žádné jedy, lze ji umístit v podstatě kdekoliv.

Pasti WiseBox využívají to, že hlodavci instinktivně vyhledávají úkryty. Umísťují se proto nejlépe u stěn, ať uvnitř budovy, nebo venku. V otevřených prostorech se instalují do míst, kde se hlodavci nejraději skrývají. Jestliže hlodavec vleze do klece WiseBox, ta se uzavře a hlodavec je rychle a spolehlivě usmrcen elektrickým proudem. Tělo je potom přemístěno do plastového vaku v uzavřeném koši, past se vrátí do původní polohy a je opět připravena k použití (obr. 3). Do vaku se vejde pět až sedm mrtvých hlodavců, než je třeba jej vyměnit.

Inteligentní past WiseBox informuje uživatele prostřednictvím softwaru WisePlan e-mailem nebo SMS o odchycení hlodavce, potřebě vyměnit plastový vak či dobít baterii.

Obr. 3. Princip činnosti pasti WiseBox

1. hlodavec vleze do pasti a je v ní uzavřen 2. hlodavce usmrtí elektrický proud 3. mrtvé tělo je přemístěno do odpadního vaku 4. past je připravena k dalšímu použití

V sortimentu je celkem šest typů pastí, pro venkovní nebo vnitřní použití, napájené baterií (volitelně s dobíjením ze solárního panelu) a nebo z elektrické sítě a s různou úrovní funkcí: nejjednodušší nemají komunikační možnosti a je třeba je manuálně kontrolovat, nejkomplexnější odesílají informace o odchytu hlodavce, naplnění vaku, stavu baterie, ale třeba i teplotě apod. 

Boj s hlodavci řídí WisePlan z cloudu

Software WisePlan sbírá informace ze všech pastí: o počtu odchycených hlodavců, stavu pastí, ale např. také o teplotě, výšce hladiny v kanalizaci apod. Informace z pastí jsou odesílány prostřednictvím sítě GSM (GPRS). V softwaru WisePlan jsou všechny informace přehledně zobrazovány v reálném čase a současně ukládány pro potřeby dokumentace výskytu hlodavců v dané lokalitě. Pasti mohou být vybaveny také modulem GPS a jejich poloha potom je v softwaru WisePlan zobrazována v mapě (obr. 4).

Obr. 4. Software WisePlan monitoruje výskyt hlodavců a stav všech připojených pastí

Software WisePlan je cloudová služba. To znamená, že uživatel na své zařízení nemusí nic instalovat, všechny funkce a údaje jsou dostupné z běžného webového prohlížeče v počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Jediné, co musí udělat, je vytvořit si svůj účet chráněný heslem a do softwaru zadat sériová čísla svých pastí a jejich kontrolní kódy. Tím je zaručeno, že uživatel může sledovat informace jen ze svých pastí, ale nikdo jiný informace z jeho pastí vidět nemůže.

Obr. 5. Kamera WiseCam zaznamenává aktivitu potkanů v kanalizaci

Infračervená kamera WiseCam dokumentuje aktivitu hlodavců

Hlodavci jsou obvykle nejaktivnější za tmy. Pro dokumentaci jejich aktivity je proto vhodná infračervená kamera. WiseCam je robustní infračervená kamera vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Lze ji umístit i do kanalizačních vpustí (obr. 5). Může pracovat ve třech režimech: nepřetržitý záznam, detekce pohybu nebo detekce teploty a pohybu. Záznam je ukládán na paměťovou kartu a je možné jej přehrát na vestavěném displeji, který je součástí kamery.

Úplný systém ochrany proti hlodavcům: Wise-I

Popsaný systém se zdá být dokonalý, ale má jednu nevýhodu: všechny pasti jsou připojené k mobilní síti a komunikují se softwarem WisePlan v cloudu. V případě instalace většího množství pastí tak mohou růst náklady spojené s přenosem dat. Problém lze vyřešit tím, že údaje zpracovává jedna řídicí jednotka a ta potom odesílá data do cloudu.

Wise-I je systém, který se skládá ze tří částí: Wise-I Master, Wise-I Trap a Wise-I PIR. Wise-I Master je řídicí jednotka, k níž může být bezdrátovou sítí připojeno až padesát zařízení: pastí Wise-I Trap a infračervených senzorů Wise-I PIR. Používá se bezdrátová síť s volnou topologií: jednotliví účastníci komunikace, pasti i snímače, mohou fungovat jako retranslační stanice. Tím se zvětšuje dosah a zlepšuje se spolehlivost komunikace. Data z jednotky Wise-I Master jsou přenášena do cloudového softwaru WisePlan. Je-li registrována aktivita hlodavců, je o tom uživatel informován SMS nebo e-mailem.

Systém Wise-I je možné instalovat ve venkovním i vnitřním prostředí, a to i na obtížně přístupných místech: v kabelových žlabech, serverovnách nebo ve výrobních závodech. Jedním systémem lze pokrýt i rozsáhlou a komplikovanou oblast. 

Shrnutí

Rodenticidy, chemické prostředky proti hlodavcům, znečišťují životní prostředí a škodí i jiným živočichům, kteří mohou návnadu omylem pozřít nebo uloví otráveného hlodavce. Jsou velmi nebezpečné i pro lidi. Hlodavcům často způsobují pomalou a bolestivou smrt. Produkty firmy WiseCon naproti tomu nepoužívají žádné jedy a hlodavci jsou usmrceni okamžitě, aniž by zbytečně trpěli.

Společnost WiseCon dodává inteligentní produkty, které jsou schopné vypořádat se s hlodavci, ať jsou to myši, nebo potkani, kdekoliv: v kanalizaci (WiseTrap) stejně jako na povrchu (WiseBox). Pro rozlehlé areály lze s výhodou využít ucelený systém Wise-I. Všechna zařízení komunikují se softwarem WisePlan v cloudu, jehož prostřednictvím může uživatel kdykoliv zkontrolovat vše potřebné: počet usmrcených hlodavců, stav pastí a jejich baterií apod. Umístění pastí vidí na mapě. Je zřejmé, že i boj proti hlodavcům lze vést moderně, chytře, efektivně, ekologicky – a humánně. 

(Bk)

Rozhovor s Vedranem Tvrtkovičem, ředitelem firmy RodentCtrl – Saricotex s. r. o., která je autorizovaným distributorem firmy WiseCon A/S pro Českou republiku 

Obr. 6. Vedran Tvrtkovič, ředitel firmy RodentCtrl – Saricotex s. r. o.

Pane řediteli, o problémech s hlodavci se příliš nemluví, ale zápasí s nimi mnoho průmyslových firem. Které obory průmyslové výroby mají s hlodavci největší problémy a jaké škody mohou potkani a myši způsobit?

Samozřejmě nás jako první napadne potravinářský průmysl, kde hlodavci způsobují značné škody jak znehodnocením potravin pojídáním a vyměšováním, tak následným poškozením reputace firem. Navíc si ale hlodavci, jak nám samotné jméno naznačuje, musí neustále brousit zuby, což vede k tomu, že při infestaci areálu můžou způsobit také značné škody na majetku, obzvlášť kousáním kabelů. V současné době, kdy je čím dál tím víc výrobních procesů plně nebo částečně zautomatizovaných, způsobují překousané vodiče rozsáhlé škody a komplikace. Obzvlášť to platí u strategických objektů a institucí, kde i chvilkový výpadek má na svědomí nevyčíslitelné škody. 

Potřebuje-li se firma zbavit hlodavců ve svém areálu, jak má začít? Není nejlevnějším řešením oslovit deratizační firmu, která jednoduše položí domečky s jedem?

Hlodavci jsou od nepaměti součástí našich životů a bude tomu tak i nadále. Aby se firma nebo instituce co nejlépe vyhnula problémům s hlodavci, je zapotřebí dodržovat prevenci a monitorovat výskyt tak, aby zákrok byl mířen efektivně a včasně. Nezřídka se stává, že je přítomnost hlodavců odhalena, až když je objekt značně zamořen.

Na druhou otázku položím řečnickou otázku: „Není nejlevnějším opatřením proti požáru mít v koutě kýbl s vodou?“ 

Proč si vybrat právě firmu WiseCon A/S? Co všechno firma RodentCtrl – Saricotex nabízí v rámci služeb zákazníkům?

WiseCon je v současnosti jediný systém na celosvětovém trhu, který bez použití jedu dokáže dlouhodobě, systematicky a efektivně zajistit ochranu proti myšovitým hlodavcům. Systém nabízí likvidaci a monitoring hlodavců 24/7. Likvidace je okamžitá, takže není nutné čekat pět až devět dní, než jed zapůsobí. Navíc produkty WiseCon designově zapadají do prostředí a nevzbuzují negativní pocity.

Díky své sofistikovanosti je systém WiseCon ideální nástroj pro řízení rizik jako součást GxP poskytující potřebnou dokumentaci při různých analýzách. U komplexních řešení „šitých na míru“ dokážeme dlouhodobě snížit náklady spjaté s přítomností hlodavců o 90 %.

V současnosti se naše firma kromě dovozu, distribuce, technické podpory a servisu zabývá také poradenstvím při projektování. U kanalizačních pastí WiseTrap nabízíme i jejich pronájem včetně služeb spjatých s údržbou, aby s tím klient neměl žádné starosti, a mohl se tak soustředit pouze na svou práci. 

Jaké certifikáty mají produkty od firmy WiseCon? Lze je používat třeba v potravinářských závodech? A jak je tomu například v prostředí s nebezpečím výbuchu, které se v průmyslu často vyskytuje?

Pro vstup na trh musely být produkty firmy WiseCon opatřeny různými druhy certifikátů platných na území EU, ze kterých bych vytkl CE a UBA (Umweltbundesamt).

Ano, produkty WiseCon lze používat v potravinářském průmyslu a zabezpečit tak ochranu proti hlodavcům a zároveň mít dokumentaci potřebnou k požadovaným standardům a normám v digitální podobě.

Ze všech produktů WiseCon jedině WiseBox nelze používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Past WiseTrap splňuje direktivu ATEX. 

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedl Petr Bartošík.