Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Propad tržeb průmyslových firem a východiska z krize ukazuje analýza NCP 4.0

Pandemie nemoci Covid-19 přerušila úspěšnou fázi, kdy měly mnohé české průmyslové firmy převis zakázek nad svými kapacitami. Podle analýzy Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) klesnou v roce 2020 tržby průmyslových firem v průměru o 13,2 % a 70 % výrobních společností předpovídá dokonce pokles vyšší než 20 %. Jejich fungování v příštím roce závisí nejen na tom, jak se bude pandemie vyvíjet, ale také do jaké míry se firmy přizpůsobí novým podmínkám.

Obr. 1. Předkpokládané trřby výrobních firem v roce 2020

Jak ukazuje obr. 1, předpokládají větší propad velké firmy (v průměru o 15,1 %), zatímco malé a střední firmy předpokládají propad svých tržeb o desetinu (11,7 %). „Malé a střední firmy jsou na tom, pokud jde o vývoj tržeb, zdánlivě lépe než firmy velké, je však nutné vzít v úvahu jejich v průměru nižší rezervy a zajištění nasmlouvanými zakázkami. Problémy s cash-flow cítí tak v řadě případů mnohem více než velké korporace,“ upozorňuje na souvislosti Alena Burešová, Senior Manager for Industry and Development, Národní centrum Průmyslu 4.0.

Opětovný růst (v průměru o 4,6 %) očekávají ředitelé průmyslových firem již v roce 2021, nicméně ten ani ze třetiny nevyváží pokles tržeb v letošním roce. „Tento rok jsme zaznamenali pokles o 20 %. Příští rok očekáváme stejné tržby jako v roce 2020,“ předpovídá Alena Moore, COO, Meopta – optika. „V roce 2020 očekáváme výrazný pokles v návaznosti na pandemii a v roce 2021 pak mírný růst,“ uvádí Rene Hilscher, generální ředitel, Cromodora Wheels.

Citelné snížení tržeb z exportu

Kvůli uzavření mezistátních hranic a zpomalení světového obchodu se nejvíce sníží tržby z exportu, o 16,7 %, jak to ilustruje obr. 2. To pociťují zejména velké firmy (o 24 %), které však mají většinou lepší manévrovací prostor a lepší podmínky pro udržení nebo získávání nových zahraničních odběratelů. Střední a malé firmy se obávají propadu svých tržeb z exportu ve výši jedné desetiny (10,7 %). Pro příští rok firmy předpokládají, že od svých zahraničních zákazníků utrží v průměru o 8,5 % více než letos, takže očekávaný růst tržeb z exportu vyváží letošní propad pouze z poloviny.

Obr. 2. Předpokládané tržby z exportu v roce 2020 

Krize jako příležitost ke změně

Jak ukázala řada firem v minulosti, jejich dramatický růst začal právě v období ekonomického poklesu. Konkrétně by se měly firmy zaměřit na svou energetickou koncepci, IT, kvalitu pracovníků a jejich rozvoj a nové technologie či postupy, které přinesou na trh něco unikátního, “ říká Jakub Lichnovský partner, PRK Partners

Že se výrobní firmy musí změnit diverzifikovat své výrobní portfolio, potvrzuje i profesor Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT: „Továrny budou směřovat k flexibilitě a univerzálnosti. Třeba automobilky v případě změny aktuální potřeby začnou vyrábět jiné zboží.  To je ta flexibilita, kterou přináší současná revoluce. Během týdne se přestaví výrobní linka a místo aut začne vyrábět sekačky na trávu nebo respirátory. Budeme se muset zamyslet nad odolností Česka a jeho průmyslu v kritických, nepředvídatelných situacích. Dokážu si představit, že podnik, který dnes vyrábí motocykly či pistole, bude mít záložní výrobní program pro případ pandemie – začne pak vyrábět masky či dýchací přístroje.“

„Výrazná otevřenost české ekonomiky vede k vyšší proměnlivosti ekonomického vývoje a hospodářských výsledků firem. Odpovědí na to může být větší diverzifikace klientské základny, silnější kapitálová pozice a užitečná by samozřejmě byla také dobře fungující proticyklická hospodářská politika státu,“ radí David Marek hlavní ekonom, Deloitte Czech Republic. Také Jiří Jirkovský CEO, VDT Technology hledá řešení pro české firmy: „Kritickými aspekty se stávají flexibilita v souvislosti se změnami podmínek a zadání, samozřejmě rychlost takové reakce a také schopnost zohlednit celý výrobní řetězec i podpůrné procesy.“

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR, se dívá do budoucna: „Vizí českého průmyslu, který tvoří většinu českého exportu, by proto měla být přímá a trvalá působnost na zahraničních trzích a posun od nepřímých a jednorázových exportů k přímým vazbám a vyšší přidané hodnotě. V tomto se českým firmám snaží jak Ministerstvo zahraničních věcí ČR, tak i naše zastupitelské úřady ve světě aktivně pomoci.“  

Obr. 3. Předpokládané zisky v roce 2021

Vyhlídky na rok 2021

V této těžké době zaznamenává růst pouze desetina výrobních firem (11,7 %), zejména velkých (22 %) Očekávání však vyznívají optimisticky (obr. 3) – téměř polovina (43 %) firem předpokládá v roce 2021 opětovný růst zisku.

 (ev)