Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Pozvánka na mezinárodní konferenci Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2019

Katedra výrobních systémů a automatizace Technické univerzity v Liberci bude spolu s partnery, kterými jsou nadace Preciosa a společnost Everesta, ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 pořádat již 11. ročník konference Manufacturing Systems Today and Tomorrow. Cílem konference je podpořit celostní pohled na podnikové procesy, a to prostřednictvím diskusních příspěvků vyplývajících z akademického výzkumu i případových studií podniků. Odborné téma letošního ročníků zní využití lidského potenciálu.

Doposud přislíbené příspěvky budou prezentovat mj. zástupci společností ABB, Ernst & Young, TE Connectivity, BOS Automotive Products, ale také Západočeské univerzity v Plzni, Žilinské univerzity v Žilině nebo UTB ve Zlíně. Součástí programu konference budou workshopy na téma virtuální realita a ergonomie či vzdělávání pro průmysl 4.0.

Pozvánka je dostupná na adrese http://efis.tul.cz/vsdaz/pozvanka.pdf. Zde jsou uvedeny rovněž všechny důležité organizační údaje včetně termínů pro registraci.

(jh)