Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Porozumění digitální transformaci a posouzení, kde se firma cestě k ní nachází

Výrobní podniky dnes procházejí digitální transformací prostřednictvím pokročilých digitálních systémů, které dávají vzniknout chytrým procesům a továrnám. Výsledkem je neuvěřitelná propojenost strojů a systémů pro sběr, výměnu a analýzu dat v reálném čas, což vede k přesnějšímu rozhodování na základě dat. Výsledkem jsou také inteligentní, agilní a adaptivní systémy, které optimalizují procesy a zlepšují tím efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost.

Digitální transformace zásadně mění oblast výroby a přináší obrovské výhody. Nejprve je nezbytné, aby společnosti věděly, kde a jak začít nebo pokročit na své cestě digitalizace.

 

Základní kroky při hodnocení digitální transformace


Většina výrobních podniků je již někde na cestě k digitalizaci, a jen malé procento musí teprve začít. Vzhledem k tomu, že digitální transformace je již realitou, dalším krokem je zjistit, kde se daná společnost na této cestě nachází, i kdyby byla jen na začátku.

Mezi základní kroky při posuzování stavu digitální transformace patří:

 1. Definování cíle digitální transformace společnosti
  Podívejte se na oblasti, které můžete a potřebujete transformovat a zlepšit pomocí digitalizace. Z nich může vaše společnost určit, která digitální řešení jsou zapotřebí k dosažení vytčených cílů.
 2. Vyhodnocení úrovně digitální vyspělosti společnosti
  Vyhodnoťte digitální vyspělost své společnosti a posuďte její digitální schopnosti a úroveň, kterou lze užitím dostupných řešení dosáhnout. Díky tomu bude společnost schopna lépe měřit a definovat své cíle digitální transformace.
 3. Vyhodnocení digitální dovednosti a znalosti zaměstnanců
  Zjistěte, jak rychle může firemní tým přijmout a využít digitální řešení, protože úspěch společnosti v digitální transformaci do značné míry závisí na dovednostech a znalostech digitalizace jednotlivých zaměstnanců.
 4. Výběr správného digitálního řešení
  Proveďte průzkum a promluvte si s odborníky společností, které prodávají digitální řešení, a díky tomu budete schopni správně vybrat techniku a řešení vhodné pro vaši společnost.
 5. Sledování pokroku společnosti v digitální transformaci
  Definujte proces a určete tým pro správu, sledování a záznam digitální transformace společnosti.

Nápomocné je také zkoumat, jak to dělají nebo dělaly jiné společnosti.

Odborníci společnosti Iconics rádi pomohou


I když je vytvořen sebelepší plán, pravděpodobně budete potřebovat pomoc se zefektivněním digitální transformace společnosti. Kontaktujte odborníky z oboru z firmy ICONICS, která je v oboru digitální transformace již uznávaná a zavedená

Celý článek o digitální transformaci je k dispozici zde.  

Iconics se i letos účastní prestižního veletrhu Amper 2024. Zájemci ji naleznou v hale V 7.09. Na všechny návštěvníci se budeme těšit!

(Iconics)