Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Perfektní pro hygienicky náročné provozy

Po celém světě již bylo instalováno více než osm miliónů kusů spínačů Liquiphant. Byl vyvinut jako nový princip měření pro potřeby zákazníků v 80. letech minulého století a je považován za nejspolehlivější a nejbezpečnější spínač hladiny pro použití v průmyslu. Nejnovější generace těchto přístrojů je připravena pro průmysl 4.0 a nový model Liquiphant FTL63 se ideálně hodí do zařízení s hygienickými požadavky.

Na konci 70. let požádal Georg H. Endress své vývojáře o celokovový a tím trvale utěsněný snímač, který by bez potřeby nastavování na různá média všude spolehlivě a bezproblémově spínal. Rychle se ukázalo, že těmto požadavkům nemohou vyhovovat do té doby používané kapacitní a vodivostní sondy. To vedlo k vynálezu a zrodu nového principu měření: vibračního. Přístroje na tomto principu se během velmi krátké doby staly nejprodávanějšími přístroji společnosti Endress+Hauser a dodnes je vibrační kovová vidlička známá jako nejspolehlivější a nejbezpečnější limitní spínač výšky hladiny. Ať už se používá jako ochrana proti přeplnění nebo proti chodu nasucho, Liquiphant plní mnoho úkolů v automatizaci procesů. Ale i ty nejlepší principy měření se musí sklonit před digitální dobou. Bylo na čase vybavit milionkrát osvědčený senzor pro úkoly zítřka.

Obr. 1. Kovový vibrační spínač FTL63 se uplatní v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém odvětví

Liquiphant FTL51B je všestranně použitelný pro všechny čerpatelné kapaliny pro detekci limitní hladiny. Liquiphant FTL62 vítězí svými ochrannými povlaky při použití v agresivních kapalinách. Při vysokých procesních teplotách až 280 °C je preferovaným spínačem Liquiphant FTL64 díky speciální vysokoteplotní konstrukci. Portfolio je nyní doplněno o Liquiphant FTL63 – díky své hygienické konstrukci je perfektní volbu pro potravinářský, kosmetický a farmaceutický průmysl.

 Odbornost v hygienických aplikacích

Liquiphant FTL63 se používá pro limitní detekci hladiny v procesních a skladovacích nádržích a také v potrubí a je speciálně navržen pro použití v zařízeních s nároky na hygienu. Ať už pro detekci prázdné nádrže, třeba na mléko, jako ochrana proti chodu nasucho pro monitorování čerpadla v čisticím systému kvasných tanků na výrobu piva nebo jako ochrana proti přeplnění v nádrži na koncentrát při výrobě ovocných šťáv. Vibrační princip funguje spolehlivě u všech čerpatelných kapalin.

Obr. 2. Kovová svařovaná konstrukce spínače Liquiphant FTL63 splňuje nároky na čistitelnost ve výrobních provozech 

Celokovový senzor splňuje nejvyšší požadavky na robustnost a hygienické provedení (certifikováno 3-A a v souladu s ASME-BPE), díky čemuž je zařízení spolehlivé a v provozu téměř bezúdržbové. Kompletně svařovaná konstrukce snímače zaručuje čistitelnost přímo ve výrobním procesu (CIP/SIP) a zajišťuje tak efektivní provoz. Limitní hladinový spínač lze uvést do provozu během několika minut, aniž je nutno jej přizpůsobit příslušnému médiu. Liquiphant FTL63 spolehlivě spíná i tam, kde jiné měřicí principy dosahují svých limitů, např. v důsledku změn vodivosti nebo dielektrické konstanty, při tvorbě nánosů a pěny, turbulencích nebo přítomnosti vzduchových bublin. Proto se Liquiphant ideálně hodí jako náhrada plovákových spínačů, kapacitních nebo optických senzorů a zároveň splňuje současné požadavky průmyslu 4.0.

 Připraven na digitalizaci

Přechod na průmysl 4.0 vyžaduje senzory, které poskytují relevantní data pro optimalizaci procesů a zvýšení efektivity. V technologickém plánu: „Procesní senzory 4.0“ požaduje NAMUR další, a to mobilní, způsob komunikace se senzorem. Takto získané informace pak lze použít pro prediktivní údržbu a optimalizaci procesů. Kromě toho jsou na místě kdykoli k dispozici další informace o produktech, jako jsou manuály nebo certifikáty.

Nejnovější generace přístrojů Liquiphant poskytuje několik způsobů indikace svého stavu. První jsou jasně svítící velkoplošné LED indikátory, které signalizují stav sepnutí. Liquiphant FTL63 také umožňuje operátorům komunikovat se senzorem prostřednictvím Bluetooth a aplikace SmartBlue-App od Endress+Hauser. Tato aplikace způríštupní veškerá dat o přístroji a jeho diagnostice, zejména, kdy je přístroj instalován na těžko přístupném místě.  Diagnostická funkce Heartbeat Technology je přístupná také přes SmartBlue-App.

Obr. 3. Velký indikátor LED signalizuje stav  spínače Liquiphant FTL6íKromě trvalé diagnostiky spínače umožňuje Heartbeat Technology Verification řízené ověření funkčnosti stisknutím tlačítka z velínu. To je základem pro prediktivní údržbu prostřednictvím monitorování frekvence. Ověřením lze zaznamenat trend, který pak např. indikuje korozi nebo nánosy na senzoru. V důsledku toho lze zabránit neočekávaným odstávkám technologie a zvýšit tak její využitelnost. Ověření se provádí prostřednictvím aplikace SmartBlue-App přímo z velínu bez demontáže spínače nebo přerušení procesu. Protokol o ověření je pak vygenerován automaticky.

Stručný přehled výhod nového vibračního spínače Liquiphant FTL63

• univerzální použití pro všechny čerpatelné kapaliny bez potřeby nastavení na dané médium,

• snadné uvedení do provozu (plug & play),

• zabezpečení produktu i procesu díky certifikovanému hygienickému designu (3-A, EHEDG, ASME BPE),

• prokázaná shoda materiálu a sledovatelnost (např. EC1935/2004, FDA a cGMP)

• nepřetržitá diagnostika a také sledovatelné a na vyžádání dokumentované ověřování bez přerušení procesu díky Heartbeat Technology,

• minimální nároky na údržbu: funkční test pomocí testovacího tlačítka nebo přiložením magnetu,

• intuitivní ovládání pomocí komunikace Bluetooth® a optická indikace stavu procesu pomocí modulu LED,

• efektivní provoz díky čištění CIP/SIP přímo v provozu.

 (Endress+Hauser)