Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Parovodní okruhy nejsou jen o účinnosti kotle

Účinnost kotle i celého rozvodu šetří peníze, ale je třeba vytvořit „okénko do procesu“, tedy zajistit správné měření na vhodných místech. Jen tak lze zjistit, k jakým ztrátám dochází v parovodním okruhu.

Pára se používá ve velkém měřítku v mnoha průmyslových odvětvích: pro vytápění nebo pro výrobu energie v turbínách, pro sterilizaci nebo čisticí účely. Není proto divu, že v průmyslu se na výrobu páry v kotlích používá 40 % fosilních paliv. Efektivní používání paliv, jako jsou např. ropa nebo zemní plyn, je jen jedním z cílů v energetickém managementu.

V současné době se při řízení výroby a distribuce páry sleduje mnohem více ukazatelů než dříve. Nejde tedy jen o kontrolu výšky hladiny vody, vodivosti, hodnoty pH, teploty a tlaku v kotli. Velká pozornost se věnuje úsporám a opětovnému použití energie.

Společnost Endress+Hauser dodává všechny měřicí přístroje potřebné k optimálnímu provozu, včetně přístrojů pro komplexní analýzu vody.

K úsporám vede pečlivé sledování provozu kotle a k tomu vede několik kroků:

• Sledujte měrnou spotřebu energie a účinnost kotle.

• Rozdělte náklady na výrobu mezi více nákladových středisek.

• Identifikujte a sledujte cílové hodnoty na základě historických dat.

• Odhalte netěsnosti na tělech ventilů, připojeních, regulátorech tlaku, trubkových přípojkách a vadných odlučovačích páry

• Měřte kvalitu páry přímo v potrubí (vlhká pára, nasycená pára, přehřátá pára).

• Vypočítejte zisky z optimalizace energie.

Vhodným nástrojem pro účelné monitorování procesu může být např. energetický management dle ISO 50001/ISO 50006, který poslouží jako vodítko pro zajištění úspor v systému. Stanovením ukazatelů energetické náročnosti dle ISO 50006 (EnPI) lze pravidelně a smysluplně sledovat efektivitu parovodního cyklu v časových intervalech a vyhodnocovat trendy. Pouze porovnání porovnatelného dává obrázek skutečnosti.

Příklady ukazatelů energetické náročnosti (EnPI):

– celková spotřeba primární energie (MWh/rok),

– zlepšení energetické náročnosti ve výchozím roce (%),

– úspora energie v běžném roce nebo od výchozího roku (MWh/rok),

– celková spotřebovaná primární energie (MJ/rok),

– spotřeba vody, paliva, elektřiny,

– účinnost kotlů (%).

 Chcete šetřit? Měřte!

Aby mělo úsilí i investice do úsporného řešení nějaký efekt, je potřeba měřit na místech, kde jsou k dispozici užitečné informace, které mohou opravdu ovlivnit chod celé technologie. Dále je nutné investovat do kvalitních přístrojů, které mají vynikající přesnost a dlouhou životnost. A tyto přístroje je nutné účelně instalovat. Společnost Endress+Hauser dbá na to, aby byla nejen prodejcem, ale také především konzultantem a partnerem svých zákazníků.

Správné a přesné měření je základem pro spolehlivý chod technologie, ale i pro maximální efektivitu a minimalizaci provozních nákladů.