Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

O proškolení na ATEX mají odborníci zájem

Celkem 26 odborníků se sešlo na semináři zaměřeném na bezpečný provoz zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu, pro která se používá označení ATEX (ATmosphèreEXplosive). Seminář uspořádala 19. ledna v hotelu Panorama v Praze společnost Endress+Hauser jako významný dodavatel snímačů a zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obr. 1. Seminář zahájil Dalibor Prokel s přednáškou Endress+Hauser v průběhu sedmi desetiletí. 

Tyto semináře pořádá firma podle potřeb svých zákazníkům dvakrát za rok a vychází tak vstříc pracovníkům, kteří potřebují mít certifikát o proškolení na ATEX, ať již se jedná o projektanty, systémové inženýry, programátory, projektové manažery, vedoucí provozů ohrožených výbuchem, údržbáře, bezpečnostní techniky či zástupce firem dodávajících různá zařízení a prvky s certifikátem ATEX.

Siř vedl Martin Štock, člen mezinárodních normalizačních komisí IECEx, který je pověřenou osobou ATEX a věnuje se již 18 let vývoji a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Účastníci semináře se seznámili se systémem ATEX pro posuzování, certifikaci a provozování zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, který platí ve všech zemích EU a také v Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku. Osvědčení ATEX má různé podoby a značení podle toho, v jakých zónách prostředí s nebezpečím výbuchu je dané zařízení provozováno. Tyto zóny jsou definovány podle skupenství (typu) látky, kterou je nebezpečná atmosféra tvořena.

Obr. 2. Martin Štock seznámil účastníky semináře se všemi aspekty  návrhu, provozu a údržby zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu 

Samostatně je posuzováno důlní prostředí, v němž se vyskytuje metan a důlní prach. Ostatní prostředí s nebezpečím výbuchu pak tvoří druhou kategorii. Kategorie i zóny jsou vyznačeny na štítku daného zařízení.

V posuzování a certifikování zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu se nyní chystají změny. Bude zavedena nová klasifikace EPL a všechny standardy pro ATEX budou zatříděny do normy IEC nebo EN skupiny 60079-xx. Bude také zavedena nová skupina zařízení pro prach s označením III.  Systém EPL v budoucnosti nahradí všechny kategorie IEC. Tato nová standardizace bude platit ve všech státech včetně USA.

Na semináři byly popsány metody ochran proti explozi, a to jak pasivní (směrování, inertizace, protiexplozivní pojistky apod.), tak i aktivní (různé typy pevných uzávěrů, jiskrově bezpečné obvody apod.).

Přednášející upozornil na to, že koncem roku 2022 skončila přechodná doba, kdy i po odchodu Velké Británie z Evropské unie platily v této zemi certifikáty ATEX. Nyní již pro trh Velké Británie neplatí dokumenty vydané v EU a je nutné žádat o vydání dokumentace pro získání značky UK CE. K tomu je někdy potřeba i nové posuzování zkušebnou ve Velké Británii. Vše ale nasvědčuje tomu, že použitelnost ATEX certifikátů bude prodloužena do konce roku 2023 ne-li do konce 2024.

Zvláštní pozornost byla na semináři věnována také údržbě a servisu zařízení s osvědčením ATEX včetně preventivní údržby a revizí. Bylo popsáno, jak se postupuje při jakýchkoli zásazích (údržba, servis, do zařízení s osvědčením ATEX). Na případových studiích se účastníci seznámili s konkrétními situacemi při instalaci a provozování zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Seminář byl zakončen testem znalostí systému ATEX. Na základě testu získali účastníci certifikát o proškolení o systému ATEX.

 (ev)