Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novým prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR se stal Jan Rafaj

Zástupci členů Svazu průmyslu a dopravy ČR v úterý 16. května 2023 na valné hromadě zvolili nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na období 2023 až 2027. Nový prezident Jan Rafaj byl ve druhém kole volby zvolen 60 % hlasů a prorazil tak svého protikandidáta Mirka Topolánka.

V představenstvu SP ČR zasedne šest viceprezidentů a viceprezidentek a osm členů představenstva. Poprvé byli do představenstva Svazu zvoleni Tomáš Kolář, Kateřina Kupková, Daniel Urban a Tomasz Wiatrak.

Nové představenstvo Svazu průmyslu a dopravy ČR vstupuje do funkčního období 2023 až 2027 s celkem patnácti zvolenými členy, které doplní generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.

„Rád bych poděkoval všem delegátům, kteří mě zvolili. Je to pro mě velký závazek a zároveň čest převzít tento post po Jaroslavu Hanákovi, který předchozích dvanáct let Svaz průmyslu a dopravy skvěle vedl. Na další čtyři roky si Svaz zvolil kontinuitu, vyváženost a proevropský přístup. Během svého prezidentského období se chci zaměřit na pět priorit, které ode mne zazněly již v předvolebním období. Jsou to finální český produkt, Green Deal, digitalizace, trh práce a infrastruktura. Budu dělat vše pro to, aby český průmysl neztrácel svou konkurenceschopnost a udržel si své dobré jméno ve světě,“ řekl na tiskové konferenci po svém zvolení Jan Rafaj.

Jan Rafaj hovořil o tom, že vedení svazu přebírá ve složité době: energetická krize ještě není překonána, zemi sužuje vysoká inflace a veřejné finance jsou ve velmi špatném stavu. Kritizoval vládu za to, že nedávno představený úsporný balíček nedostatečně prodiskutovala se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců. Podle Jana Rafaje je nezodpovědné pro ušetření několika miliard riskovat sociální smír ve společnosti. Připomněl, že Svaz průmyslu a dopravy nebojuje jen za zaměstnavatele, ale i za jejich zaměstnance.

Jako velkou překážku rozvoje českého průmyslu Jan Rafaj zmínil nepružný trh práce. Chce se zasazovat o tom, aby se do pracovního procesu mohli lépe zapojit i ti, pro něž je to v současné době obtížné: rodiče s malými dětmi nebo starší osoby.

Podle Jana Rafaje je také třeba odstraňovat překážky, které brání mezinárodnímu obchodu. O vstupu do Eurozóny, který by mnohé exportéry zvláště potěšil, se však nezmínil.

K Zelené dohodě pro Evropu (Green Deal) se staví pozitivně, ale považuje za nutné při jejím prosazování zachovat a posílit konkurenceschopnost českého průmyslu.

Z hlediska infrastruktury je podle Jana Rafaje důležité budovat další dálnice a dopravní stavby, ale hovořil také o nutnosti budování komunikační infrastruktury. Ta je podle mého názoru předpokladem úspěšného fungování moderního průmyslu rozhodně více než krajina zabetonovaná dálnicemi.

Petr Bartošík