Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Nové vedení Národního centra Průmyslu 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 vede od 1. prosince 2018 Ing. Jaroslav Lískovec, který ve funkci vedoucího nahradil Ing. Romana Holého. Jaroslav Lískovec bude mít na starosti řízení veškerých činností NCP4.0. Jde především o rozvoj aktivit na národní i mezinárodní úrovni, prohlubování spolupráce se soukromým a veřejným sektorem a akademickými a odbornými partnery.

J. Lískovec (40) má zkušenosti ze státního sektoru, ale i z privátní sféry. Před svým příchodem do NCP4.0 působil jako ředitel sekce strategie ve státním podniku Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT), který pro ministerstvo vnitra pomáhal i založit. V NAKIT měl na starosti především oblast budování vysokorychlostního internetu pro veřejnou správu, využití moderních technologií pro zajištění bezpečnostní funkce státu a kybernetické bezpečnosti a zajištění financování těchto projektů.

V rámci státní správy působil Jaroslav Lískovec také v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest v oblasti přípravy a budování průmyslových zón, kde byl konkrétně zodpovědný za realizaci největší průmyslové zóny v ČR Žatec – Triangle, a to včetně přilákání investorů. Působil také jako poradce pro ministerstvo průmyslu a obchodu a později ministerstvo vnitra v oblasti budování infrastruktury pro vysokorychlostní internet pro potřeby digitalizace, eGovernmentu a Průmyslu 4.0. Součástí jeho práce ve všech oblastech státní sféry bylo zajištění financování pro realizované projekty, a to zejména z evropských fondů. 

Portfolio zkušeností Jaroslava Lískovce doplňuje soukromé podnikání v oblasti potravinářských technologií a gastronomie. Jaroslav Lískovec studoval ekonomii na ZČU v Plzni a podnikání na VUT v Brně.

[Tisková zpráva NCP 4.0, 28. 1. 2019.]

(ed)