Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility

Jádrem činnosti nového testovacího centra železniční automatizace Siemens Mobility je vývoj komponent digitálního systému zabezpečení trati – Trackguard Sinet, pomocí kterého Siemens Mobility realizuje přechod na moderní systémy řízení kolejové dopravy a zabezpečovacího zařízení typu ETCS po celém světě.

V ČR jsou realizovány kompletní vývojové projekty od úvodního definování požadavků ze strany zákazníka přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky včetně projektového řízení a řízení kvality.

První zařízení testovaná za účelem získání evropské certifikace CE jsou vyvíjena pro digitalizaci 4 200 km norské železniční sítě Bane NOR. Projekt zahrnuje kompletní zabezpečení a řízení norské železniční sítě podle standardu ETCS level 2 včetně zabezpečení.

Pražské vývojové centrum železniční automatizace je dobře vybaveno. Provozuje v něm laboratoř EMC, kde se provádí pět typů standardizovaných zkoušek odolnosti proti rušivým vlivům, vysokoenergetickým širokopásmovým impulzům, nízkoenergetickým širokopásmovým impulzům, elektrostatickým výbojům a proti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím.

Klimatická komora umožňuje simulaci těch nejnáročnějších klimatických podmínek, a to v teplotním rozmezí –72 °C až +190 ˚C a řízené vlhkosti 10 % až 98 %.

(ev