Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Nová lakovna karosérií škodovek v Mladé Boleslavi

Nová, moderně vybavená lakovna byla uvedena do provozu v hlavním závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Do nového velmi úsporného a ekologického provozu investovala Škoda Auto 214,5 milionů euro. Uvedla ji do zkušebního provozu a využívá jí k lakování karosérií vozů Kamiq, Scala a Karoq. Sedmipatrová budova s podlahovou plochou odpovídající asi třem fotbalovým hřištím je vybavena velmi moderní technologií. Ročně zde bude nalakováno až 168 000 karoserií. Představu o jednotlivých fázích lakování karosérií v nové lakovně dává toto video.

Karosérie jsou do lakovny přiváženy ze svařovny a veškerá data o příslušných vozech se posílají na jednotlivé pracovní stanice lakovny, které podle nich aplikují předepsané vrstvy nátěru. Velmi moderní plně automatický dopravníkový systém umožňuje zvolit parametry lakování individuálně pro každou karoserii. Takové nastavení na míru není možné v běžných lakovacích linkách, které využívají řetězové dopravníkové pásy. V nové lince proto není potřeba řadit karoserie do bloků stejné barvy, ale barvy se mohu libovolně střídat.

Obr. 1. Nanášení protikorozní vrstvy kataforézou - vůz se ponoří do lakovací lázně

 Postup lakování karosérií

Po odmaštění a očištění je na karoserii nanášen protikorozní nátěr kataforézou. Karoserie zapojená jako katoda se ponoří do lakovací lázně a užitím stejnosměrného napětí se vytvoří elektrické pole, které usměrní pohyb nabitých částic nátěru směrem ke karoserii.


Další operací na lakovací lince je robotické zatěsnění svarů a spodku karosérie. Jednotlivé karosérie dále postupují na nanášení plnicí vrstvy, která vyrovná nerovnosti a chrání proti UV záření.

Obr. 2.  Nanášení barvy v superčistém prostředí

Poté karosérie postupují do superčistých prostor, kde nanášejí lakovací roboty barvu požadovaného odstínu. Poslední operací je robotická aplikace bezbarvého laku, který propůjčí karoserii odolnost proti kamínkům, ptačímu trusu a UV záření.

 

Technika pro dokonalé lakování

Většinu práce v lakovně zastane 66 robotů různého typu. Pracují na zatěsňování, nanášení jednotlivých vrstev a také na stanicích mokrého kartáčování. V nich se karosérie důkladně očistí, a díky tomu je možné vypalovat těsnicí materiály a základní lak současně. Tím se ušetří celý jeden krok sušení, tedy nahřátí a ochlazení karoserie.

Obr. 3. Mokré kartáčování ušetří  jednu sušicí operaci

Při výběru technického vybavení lakovny kladla Škoda Auto mimořádný důraz na nízkou spotřebu energie. Velmi energeticky úsporná je technologie sušení: Aby se při vypalování různých vrstev laku vyrovnávaly teplotní rozdíly mezi masivními, vysokopevnostními částmi karoserie a odlehčenými plechy, je horký vzduch z tepelných výměníků veden na přesně definovaná místa a tím klesne spotřeba energie až o 20 %.

Celkově pět vrstev laku vozu Škoda tvoří nakonec povlak o tloušťce ca. 0,1 milimetru. Lakovna používá celkem 17 různých barevných odstínů, mnohé z toho s metalickým nebo perleťovým efektem.

Obr. 4. Obsluha linky může postup robotického lakování sledovat na operátorském panelu

 Ohledy k životnímu prostředí

Při návrhu lakovny byl kladen důraz na životní prostředí. Vyjma krycího laku jsou pro ostatní vrstvy použity vodou ředitelné materiály. Krycí vrstva obsahuje 55 % pevných látek a díky tomu se u každého vozu spotřebuje o 210 g ředidel méně a spotřeba laku klesne o 17 % na 2 kg na vůz.

Pro odstranění zbytkových částic se používá metoda suchého odlučování. Znečištěný vzduch prochází filtrem s mletým vápencem, kde se zachycují částečky barev. Použitý mletý vápenec pak využije k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto technologií recykluje ŠKODA až 80 % vzduchu použitého v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu energie pro úpravu nasávaného čerstvého vzduchu.

Obr. 5. Čištění nalakované karoserie kartáči z pštrosího peří 

V nové lakovně je použit ještě další systém pro termické odstraňování veškerých emisí. Díky němu byly sníženy emise těkavých organických látek z procesu lakování o 36 %.

 

(ev)