Napájecí zdroje Emparro67 pro instalaci mimo rozvaděč

Stále více konstruktérů v důležitých průmyslových odvětvích přesouvá napájecí zdroje i jiné komponenty mimo rozvaděč, přímo do provozu. K tomu jsou přizpůsobeny komponenty decentralizované automatizace. Díky nim se mohou používat mnohem menší rozvaděče s nižšími nároky na chlazení.

Obr. 1. Ve složitém prostředí logistických centrech je velký proctor pro decentralizaci

Pro montáž mimo rozvaděč jsou navrženy také spínané zdroje IP67 z řady Emparro67 společnosti Murrelektronik. Mezi jejich přednosti patří výrazně rychlejší instalace a rozsáhlé diagnostické funkce založené na komunikaci IO-Link.

Vytvořením decentralizovaných jednotek mohou být jednotlivé části provozu individuálně sestaveny a otestovány. To usnadňuje instalaci, uvádění do provozu a následnou údržbu. Tento přístup také umožňuje budoucí rozšíření. Provozy jsou navrženy v modulární podobě. Rozmístění strojů a zařízení je flexibilní a snadno se podle potřeby mění.

Napájecí zdroje pro stroje a zařízení se dosud instalovaly téměř výhradně a pouze do elektrických rozvaděčů. Nyní je možné přesunout napájecí zdroj z rozvaděče do provozu.

Napájecí zdroje Emparro67 představuje video na tomto odkazu: https://www.automa.cz/downloads/Emparro_Action.m4v 

 Automobilový průmysl: spolehlivá diagnostika v náročném průmyslovém prostředí

Velké nároky jsou kladeny na napájecí zdroje v provozech na výrobu karoserií automobilů. Zde jsou vyžadovány robustní a odolné napájecí zdroje s krytím IP67. Musí být odolné proti vibracím a nárazům a musí být vždy zapnuté.Těmto nárokům vyhovují napájecí zdroje řady Emparro67. Dovolují rychlou výměnu nástrojů a rychlé uvedení do provozu. Komplexní diagnostické možnosti zdrojů zároveň pomáhají zkrátit drahé prostoje, nebo jim zcela předcházet. Rozhraní IO-Link v Emparro67 Hybrid je důležitou funkcí pro konfiguraci široké škály hodnot prostřednictvím řídicího systému.


Obr. 1. Spolehlivý napájecí zdroj Emparro67 se dobře uplatní v tak náročných operacích, jako je svařování karoserií automobilů

Výborně se decentralizované zdroje Emparro67 uplatní také v logistických centrech vybavených četnými snímači, kamerami a pohony.

(Murrelektronik)