Aktuální vydání

celé číslo

10

2019

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry

celé číslo

Námořní těžební bagry spoléhají na řídicí a navigační techniku ABB

Dva námořní lodní bagry holandské těžební a lodní společnosti Van Oord budou vybaveny komplexním automatickým a navigačním systém od firmy ABB. Tato zakázka pro námořní plavbu zahrnuje integrované elektrické zdroje a automatizační, kontrolní a navigační sady koncových sacích násypek s kapacitou 10 500m3. Obě plavidla s dvojitým dieslovým motorem jsou montována v singapurské loděnici Keppel Offshore & Marine a budou dodány v roce 2021.

Obr. 1. Námořní bagry budou vybaveny automatickým a navigačním systém od firmy ABB

ABB instaluje na lodní bagry generátory, hlavní rozvaděče, distribuční rozvaděče, pohonné systémy s propojenými kontrolními systémy a transformátory. ABB rovněž dodá energetický ovládací systém, poplachové zařízení a ovládací systémy plavidel založené na platformě ABB AbilityTM System 800xA. Pro lepší výkonnost těžebních prací vybaví ABB oba bagry také kompatibilním kontrolním systémem.

Mimo standardní zařízení ABB dodává také kompletní překlenovací řešení včetně uživatelsky přizpůsobených ergonomických konzolí, systému dálkového ovládání, pilotní křesla a navigačního systému. Jako součást navigačního balíčku zapojí ABB integrovanou navigační technologii Synapsis NX INS od firmy Raytheon Anschütz. Předností systému jsou multifunkční pracovní stanice, autopilotní a záznamový kontrolní systém, radary, navigační senzory, které plně propojují technologii ABB pro pohon, automatizaci a kontrolu.

Na míru vyvinuté řešení a integrace navigačních, řídicích, automatizačních a kontrolních systémů snižuje počet hardwarových položek nezbytných na ovládacím panelu a zvyšuje bezpečnost a výkonnost provozu. Diagnostický námořní systém ABB Ability™ umožní monitorovat chod bagru prostřednictvím vzdáleného přístupu, zatímco datová analýza umožní prediktivní údržbu, plánované servisní zásahy či dokonce vzdálenou technickou podporu obou nových plavidel. Tuto podporu jim poskytne sedm pevninských provozních námořních a přístavních center od ABB.

"Speciální pozornost byla věnována efektivitě obou plavidel," uvádí Jaap de Jong, člen managementu námořní společnosti Van Oord. "Jejich systém je vysoce sofistikovaný a musí být také velmi flexibilní. ABB prokázala pružnost jako systémový dodavatel všech součástí v oblasti automatizace, navigace a kontrolních systémů těžby. Zároveň je také schopna adaptovat zařízení na optimalizovaný ovládací software vyvinutý firmou Van Oord a vychází z našeho zaměření na trhu. Těšíme se na uvedení obou plně integrovaných plavidel do plného provozu."