Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

MVK Fusion – jeden modul pro nejrozmanitější použití

Modul Profinet/PROFIsafe slučuje tři základní funkce instalační techniky:

•             připojení digitálních standardních senzorů a akční členů,

•             připojení digitálních í bezpečnostních senzorů a akčních členů,

•             IO-Link.

Tato inovační kombinace otevírá cestu k novým a převratným koncepcím pro automatizaci. Díky MVK Fusion zjednodušuje a urychluje se nejen instalace, ale také konfigurace, která se provádí v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení. Softwarový vývojář a elektrokonstruktér se nemusí učit specifické nástroje výrobce a studovat jeho příručky.

S použitím MVK Fusion je zapotřebí méně sběrnicových modulů na modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. To nabízí zajímavé možnosti pro řadu automatizačních aplikací.

 

Jeden modul pro maximální rozmanitost

Zvláštností sběrnicového modulu MVK Fusion je jeho rozmanitost. Spojuje tři základní funkce instalační techniky – digitální standardní senzory a akční členy, digitální bezpečnostní senzory a akční členy a také IO-Link. Projektanti ocení další vlastnosti modulu MVK Fusion, které usnadňujíinstalaci, šetří prostor a snižují počet potřebných modulů: 

•             Dvě digitální standardní zásuvná místa je možné nakonfigurovat libovolně jako vstup nebo výstup podle aktuální potřeby.

•             Čtyři bezpečnostní zásuvná místa zajišťují, že mohou být bez zvýšených nákladů do instalační koncepce zahrnuty téměř všechny digitální bezpečnostní požadavky.

•             Dvě zásuvná místa IO-Link nabízejí velmi širokou škálu funkcí, protože integrují do sběrnicového systému i složité senzory a akční členy. Kromě toho jsou také vhodné pro nákladově efektivní rozšíření digitálních standardních signálů prostřednictvím hubů IO-Link.

 

Maximální flexibilita pro bezpečnostní aplikace

MVK Fusion slučuje bezpečnostní úkoly instalačního řešení v jednom modulu:

•             Tři bezpečné vstupní porty vždy po dvou kanálech jsou určeny k přenosu signálů typických bezpečnostních senzorů, jako jsou nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd. - až do maximální úrovně vlastností PLe .

•             Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován podle potřeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo PPM) a umožňuje proto integraci nejrůznějších typů akčních členů až po dvojité ventily a ventilové ostrovy – i v tomto případě až do úrovně vlastností PLe.

•             Speciální IO-Link port třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrovy nebo huby, jednoduchým způsobem bezpečně vypínat až do úrovně vlastností PLd.

MVK Fusion tak umožňuje dosažení vysokých bezpečnostních úrovní a nabízí optimální ochranu pro člověka a stroj!

 

K nastavení bezpečnostních parametrů stačí několik kliknutí myší

S MVK Fusion je konfigurace bezpečnostních senzorů a akčních členů velmi snadná: stačí pár kliknutí myší, kterými se vybere bezpečnostní funkce (např. světelné záclony nebo nouzové vypínače) v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení a konfigurace je kompletně dokončena.

Uživatel – většinou softwarový vývojář a elektrokonstruktér – nemusí mít žádné specifické znalosti o parametrech modulu. Odpadá dodatečný pracovní krok ověřování (výpočet CRC) prostřednictvím dalšího speciálního softwaru výrobce. Práce tak jde rychleji a šetří nervy, protože chybná zadání jsou vyloučena.

 

Vysoký výkon

Moduly jsou vhodné pro aplikace s Conformance Class C (IRT), Shared Device a Netload Class III. Díky tomu nestojí nic v cestě aplikacím, kde je požadován maximální výkon a absolutní spolehlivost. Jsou stavebním kamenem pro řešení Profinet par excellence.

 Široké spektrum využití a rozsáhlé diagnostické možnosti

 Pro efektivní využití jsou důležité i další charakteristiky modulu MVK Fusion: 

•             Plně zalisované robustní pouzdro z kovu otevírá široké spektrum využití – až po extrémní svářecí aplikace

•             Modul ukládá chyby s časovým razítkem na integrovaném webovém serveru, i v případě výpadku napětí –pod heslem je možné chyby skutečně nalézat, nikoliv pouze hledat, jsou redukovány prostoje.

•             Pomocí otočného přepínače se nastavuje bezpečnostní adresa přímo na modulu a prostřednictvím adresy 000 je také možné MVK Fusion převést zpět do továrního nastavení.

•             Moduly MVK Fusion snesou vysoké okolní teploty (až do 60 °C) v kombinaci s vysokými proudy (až do 16 A). Volitelný chladič pro tyto extrémní podmínky rozšiřuje možnosti využití.

•             Moduly mohou pracovat také v závodech umístěných v obzvlášť vysokých nadmořských výškách (až do 3 000 m. n. m)

•             U každého jednotlivého kanálu jsou monitorovány chyby, jako je přetížení, zkrat senzoru nebo přerušení kabelu. Rozsáhlé diagnostické možnosti zajišťují, že chyby je možné rychle identifikovat, analyzovat a odstranit

Další informace jsou na www.murrelektronik.cz.