Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

MVK Fusion – jeden modul pro maximální rozmanitost

MVK Fusion – jeden modul pro maximální rozmanitost

 

MVK Fusion je komunikační modul Profinet/PROFIsafe, který umožňuje zapojení těchto přístrojů:

•            standardních digitálních senzorů a akčních členů,

•            bezpečnostních digitálních senzorů a akčních členů,

•            přístrojů s rozhraním IO-Link

Tato inovativní kombinace vede k pokročilými koncepcím automatizačních řešení. Užití modulu MVK Fusion se zjednodušuje konfiguraci a instalaci. Celou konfiguraci lze provést v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení. Vývojář softwaru a konstruktér elektro se nemusí učit specifické nástroje výrobce a studovat jeho příručky.

Při užití modulu MVK Fusion stačí méně sběrnicových modulů na každou modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. To přináší zajímavé možnosti zapojení v mnoha automatizačních řešeních.

 

Jeden modul pro maximální rozmanitost

Zvláštností sběrnicového modulu MVK Fusion je jeho rozmanitost. Je určen pro standardní digitální senzory a akční členy, bezpečnostní digitální senzory a akční členy a také zařízení s rozhraním IO-Link.

MVK Fusion má tato zásuvná místa:

•            dvě standardní digitální zásuvná místa, která je možné nakonfigurovat libovolně jako vstup nebo výstup podle toho, jak to vyžaduje daná aplikace,

•            čtyři bezpečnostní zásuvná místa, která zajišťují, aby bylo možné bez zvýšených nákladů do instalační koncepce zahrnuty téměř všechny digitální bezpečnostní požadavky,

•            dvě zásuvná místa IO-Link nabízejí velmi širokou škálu funkcí, protože integrují do sběrnicového systému i složité senzory a akční členy; kromě toho jsou také vhodné pro nákladově efektivní rozšíření digitálních standardních signálů prostřednictvím hubů IO-Link.

MVK Fusion je navržen tak, aby usnadňoval instalaci, šetřil prostor a snižoval počet potřebných modulů.

 

Maximální flexibilita pro bezpečnostní aplikace

Modul MVK Fusion umožňuje zahrnout do instalace i bezpečnostní úlohy. Pomocí tří bezpečných dvoukanálových vstupních portů lze shromažďovat signály typických bezpečnostních senzorů, jako jsou nouzové vypínače, světelné závory, obouruční ovládání, bezpečnostní dveře atd. Lze dosáhnout funkční bezpečnosti až do úrovně PLe.

Bezpečný výstupní port se dvěma bezpečnými výstupy může být konfigurován podle potřeb dané aplikace (spínání PP, PM nebo PPM) a umožňuje proto integraci nejrůznějších typů akčních členů až po dvojité ventily a ventilové ostrovy,i v tomto případě s funkční bezpečností až do úrovně PLe.

Speciální port IO-Link třídy B zajišťuje, aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou ventilové ostrovy nebo huby, jednoduchým způsobem bezpečně vypínat až do úrovně vlastností PLd.

S využitím MVK Fusion lze tedy dosáhnut vysokých bezpečnostních úrovní a optimální ochrany lidí i strojů.

 

Nastavení bezpečnostních parametrů pomocí několika kliknutí myší

S modulem MVK Fusion je konfigurace bezpečnostních senzorů a akčních členů velmi snadná. V inženýrském nástroji bezpečnostního řízení stačí pomocí několika kliknutí myší vybrat bezpečnostní funkce (např. světelné záclony nebo nouzové vypínače) a konfigurace je hotova.

Uživatel (většinou vývojář softwaru ne konstruktér elektro) nepotřebuje žádné specifické znalosti o parametrech modulu. Odpadá dodatečné ověřování (výpočet CRC) prostřednictvím dalšího speciálního softwaru výrobce. Práce tak jde rychleji a šetří nervy, protože chybná zadání jsou vyloučena.

 

Vysoký výkon

Modul MVK Fusion vyhovuje požadavkům  Profinet Conformance Class C (IRT), má funkce Shared Device a odolává síťové zátěži podle Netload Class III. Díky tomu nestojí nic v cestě, aby byl modul MVK Fusion použit tam, kde je požadován maximální výkon a absolutní spolehlivost. Jsou stavebním kamenem pro řešení Profinet par excellence.

 

Široké spektrum využití

Plně zalisované robustní kovové pouzdro otevírá široké spektrum využití sahající až po náročné svářecí úlohy. Modul ukládá chyby s časovým razítkem na integrovaném webovém serveru, i v případě výpadku napětí. Chyby lze snadno nalézt, a tím jsou redukovány prostoje. Pomocí otočného přepínače se nastavuje bezpečnostní adresa přímo na modulu a prostřednictvím adresy „000“ je také možné obnovit do továrního nastavení modulu MVK Fusion.

Modul je možné používat i při vysokých okolních teplotách (až do 60 °C) v kombinaci s vysokými proudy (až do 16 A). Volitelný chladič pro tyto extrémní podmínky rozšiřuje možnosti využití. Modul lze instalovat – což je neobvyklé – i v ve výrobních závodech umístěných v velké nadmořské výšce (až do 3 000 m.n.m).

 

Rozsáhlé diagnostické možnosti

U každého jednotlivého kanálu jsou monitorovány chyby, jako jsou přetížení, zkrat senzoru nebo přerušení kabelu. Rozsáhlé diagnostické možnosti zajišťují, že chyby je možné rychle identifikovat, analyzovat a odstranit.

Další informace jsou uvedeny na  www.murrelektronik.cz.

                                                                                                          (Murrelektronik)