Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Moduly Cube67 pro rychlejší údržbu strojů a snazší uvádění do provozu

Maschinefabrik Berthold Hermle AG je jedním z tahounů v oboru kovovýroby. Stroje z Baden-Württemberska používá celý svět. Jejich tvůrci se pro vytvoření elektrické instalace spoléhají na modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Cube67 a jeho funkce Machine Option Management (MOM) je pro Hermle velkou výhodou. Díky možnosti použít různé konfigurace stroje bez změny programu ušetří čas a peníze vynaložené na vývoj, údržbu a softwarovou podporu.

Obr. 1. Moduly Cube67 v obráběcím centru značky Hermle

Hermle AG sídlí v německém Gosheimu, které je tradičním domovem kovoobráběčů. Společnost, která byla na německé burze zapsána v roce 1990, používá slogan “lepší frézování”. Její frézy a obráběcí centra jsou výjimečně výkonné a inovativní. Po celém světě Hermle instaloval přes 26 000 strojů. Obráběcí centra jsou využívána k výrobě všeho druhu, od velkých komplexních komponent po malé a velmi sofistikované. Frézovací stroje slouží v nejrůznějších průmyslových oborech – ve výrobě medicínské techniky, forem, leteckých komponent aj.

Zákazníci Hermle AG si pochopitelně vybírají obráběcí centra, která nejlépe splňují jejich požadavky. Stroje jsou modulární, takže je lze kombinovat nejrůznějšími způsoby. Zákazník si může vybrat např. frézovací vřetena s různými rychlostmi, rozšíření pro uchycení více než 500 zásobníků nástrojů nebo třeba komplexní modulární systém pro automatizaci.

Obr. 2. Kompaktní moduly Cube67 se instalují blízko procesu. Senzory a akční členy jsou připojeny nejkratšími možnými kabely

Hermle využívá pro elektrickou instalaci modulární sběrnicový systém Cube67 od Murrelektronik. Jednotlivé moduly Cube jsou kompaktní, robustní a plně zalité. Instalují se přímo na stroj bez nutnosti použití svorkovnicových skříní nebo rozvaděčů. Uzlový modul systému zprostředkovává komunikaci s nadřazenou sběrnicí. Zároveň jde o výchozí bod pro rozvedení systému do obráběcího centra. Samotné I/O moduly jsou instalovány v blízkosti výrobního procesu, což umožňuje připojit senzory a akční prvky nejkratšími možnými kabely. I/O moduly jsou řetězeny za pomoci výrazných zelených systémových kabelů, které přenášejí jak data, a slouží i k napájení. To vede ke zjednodušení instalace a zmenšení prostoru nutného pro kabeláž.

Maximální standardizace s funkcí MOM

Díky množství různých variant si mohou zákazníci Hermle AG své stroje navrhnout přesně podle svých představ. Protože systém Cube67 disponuje funkcí MOM (Machine Option Management), postup uvedení do provozu je vždy stejný bez ohledu na zvolené možnosti stroje. S funkcí MOM je plánování projektu obráběcího centra provedeno virtuálně na základě standardizované verze stroje s plným osazením. Při uvádění do provozu se stroj nakonfiguruje s ohledem na skutečnou výbavu. Často se stává, že části hotového stroje se nepřipojují v továrně Hermle, ale až na místě, u zákazníka. Třeba chladicí systémy jsou obvykle doručeny od výrobce přímo ke koncovému uživateli. Vedoucí projektant elektra Hans-Peter Marquart vysvětluje: “Dodáváme naše stroje do celého světa, včetně Jižní Ameriky a Číny.” Uvádění do provozu je realizováno postupem plug&play – rychle a bez nebezpečí chyby v programování. Pro Hermle je největší předností MOM to, že nemusí udržovat software pro každý stroj zvlášť.

Další velkou předností z pohledu Hermle jsou multifunkční porty s konektory M12 na digitálních I/O modulech Cube67. U každého pinu č. 2 a každého pinu č. 4 si uživatel může vybrat, zda bude použit jako vstup, nebo výstup. V oblasti s mnoha nainstalovanými senzory a na místě s mnoha akčními členy je zase potřeba vstup. Bez multifunkčních portů by to znamenalo přidání dalších dvou modulů, což by samotnou instalaci zbytečně zkomplikovalo a prodražilo. Cube67 nabízí možnost nastavit porty vždy s ohledem na konkrétní situaci.

Obr. 2.Moduly se řetězí systémovým kabelem

Vedle standardních modulů používá Hermle také funkční moduly. Enkodérový modul se využívá k měření proudění v hydraulice paletového systému. Počítá pulzy na místě a odesílá je jako procesní data do řízení, kde jsou dále zpracována a vyhodnocena.

Koncoví zákazníci používající Cube67 také těží z diagnostiky až na úroveň jednotlivých pinů. Hermle a jeho výrobci řídicí techniky vyvinuli masky, které vizualizují diagnostická data. Ty uživateli umožňují okamžitě zjistit, zda a kde přesně se v obráběcím centru vyskytla chyba. Tím přispívají k snadné lokalizaci a odstranění závady a zvyšují tím dostupnost stroje a finanční návratnost.

Hermle v současnosti pracuje na přechodu ze sběrnice Profibus na Profinet. Přitom velmi oceňuje systém Cube s uzlovým modulem, který slouží jako rozhraní pro komunikaci se sběrnicí. Integrace komunikace IO-Link bude provedena velmi snadno. Hans-Peter Marquart říká, že: “Nepotřebujeme měnit celou architekturu, jen ji dále optimalizujeme.” S Cube67 mohou vyměnit pouze uzlový modul a dále používat instalaci, která se z něj šíří.  

(Murrelektronik)