Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Mico Pro zajistí spolehlivosti napájecích systémů

Mico Pro je inovačním systémem společnosti Murrelektronik na sledování proudu o napětí 24 V DC. Jeho modulární provedení umožňuje budovat systémy, které perfektně vyhovují různým případům použití. Mico Pro má výhodný poměr mezi náklady a přínosy a šetří místo v řídicí skříni. Vypínací charakteristiky patentované společností Murrelektronik zajišťují maximální využití stroje. Další výhodou je pak integrovaná koncepce distribuce potenciálu, která významně omezuje množství kabelů v řídicí skříni.

Obr. 1. Mico Pro se zdrojovým modulem

Napájecí systémy jsou srdcem strojů a systémů, protože zajišťují energii potřebnou pro provoz. Nadproud nebo zkrat může mít nepříznivý účinek na zdroj a může způsobit odstavení stroje, výpadek ve výrobě a zvýšené náklady. Aby k takovým problémům nedocházelo, nabízí Murrelektronik systém sestávající z kvalitních zdrojů napájení a systémů sledování proudu Mico Pro. To vede ke zvyšování spolehlivosti napájecích systémů a také k lepšímu využití kapacity strojů.

Všechny kanály v instalaci jsou jednotlivě sledovány ohledně jejich proudového zatížení pomocí patentovaných vypínacích charakteristik. Vadné kanály jsou jednotlivě vypínány na principu včasné detekce závady. Zdroj poruchy, jako je např. přetížení způsobené opotřebenými zátěžovými nebo dokonce zkratovými obvody, je možno rychle a přesně lokalizovat pomocí diagnostických funkcí. Po odstranění závady je postižený kanál znovu k dispozici. Kanály samozřejmě nejsou vypínány během úmyslných a krátkodobých přetížení, k nimž dochází např. při startovacích kapacitních zátěžích. Pomocí inteligentního systému Mico Pro v řídicí skříni dokáže Murrelektronik rychle a účinně navrhovat řešení pro odstraňování závad, která znamenají konec dlouhým prostojům a začátek spolehlivých výrobních procesů.

 Řešení, která perfektně vyhovují aplikacím

S cílem plnit rostoucí požadavky automatizačních úloh na modularitu a miniaturizaci nabízí Murrelektronik modulární řešení Mico Pro, pomocí něhož je možno konstruovat proudové ochranné systémy, které přesně vyhovují potřebám uživatelů. Stanice má přesně ten počet kanálů, konkrétní úloha požaduje.

Obr. 2. Výběr ze široké řady modulů Mico Pro, které se všechny připojují ke zdrojovému modulu, se kterým tvoří uzavřený systém

V rozsáhlém portfoliu lze najít verze s jedním, se dvěma nebo se čtyřmi kanály, které jsou buď přednastaveny nebo které je možno flexibilně přizpůsobit danému řešení. V budoucnu je pak možno bez jakýchkoli problémů řešení rozšířit. Je-li zapotřebí zajistit ochranu pro další kanály, lze jednoduše připojit další modul.

Dlouhou životnost modulu Mico Pro zajišťují prvotřídní komponenty, které jsou extrémně účinné, a proto netrpí teplotními stresy během provozu. Důsledkem toho je vysoká hodnota střední doby mezi poruchami (MTBF) přes 2,4 miliónu hodin.

Volný prostor v řídicí skříni

Stanici Mico Pro je možno navrhnout s přesným počtem tenkých modulů potřebných pro aplikaci s výslednou úsporou místa v řídicí skříni. Jako další variantu lze integrovat zdroje napájení speciálně vyvinuté pro systém Mico. Tyto zdroje nahradí zdrojový modul, přičemž poskytnou totožné diagnostické funkce, tedy společné poruchové hlášení, 90 % včasné varování a řídicí signál pro dálkové ovládání. Energeticky efektivní zdroje napájení poskytují až 20 A v paralelním režimu a připojují se intuitivně a rychle pomocí propojek.

Obr. 3. Inovační můstkový systém ještě více usnadňuje použití modulu Mico Pro 

Další výhodou, kterou Mico Pro nabízí a která šetří prostor, jsou moduly distribuce potenciálu, které ke sledovanému kanálu připojují několik spotřebičů pomocí plus a mínus kontaktů (+24 V a zem). Tím z řídicí skříně odpadá distribuce 0 V a nezbytné svorkovnice, čímž dochází k uvolnění značného prostoru. Zátěžové spotřebiče jsou připojeny přímo ke každému kanálu a lze je snadno označit.

Toto vše zjednodušuje instalace v řídicí skříni a snižuje práce potřebné pro zapojení. Výsledkem jsou nižší celkové náklady.

 Aplikace použitelné kdykoli v budoucnu

Pokud je ve stroji nebo v systému dvě nebo více řídicích skříní, při použití Mico Pro již není potřeba dva zdroje napájení. Pomocí inovačních vysokoproudových modulů (> 10 A) je možno zdroj přenést selektivně z hlavního rozvaděče na vedlejší. Tato selektivita zaručí, že bude odpojen pouze kanál zasažený zkratem nebo přetížením.

V automatizačních systémech se stále více používají energeticky náročné spotřebiče. Také pro ně poskytuje Mico Pro spolehlivou ochranu. K výrobkům s krytím IP67 na stroji jsou ideálním rozhraním silové kabely M12 (kód L), protože jsou navrženy pro zatížení až 16 A a jsou společností PI (Profibus& Profinet International) definovány jako standardní.

Obr. 4. Online konfigurátor usnadňuje elektrotechnikům vzájemné spojování modulárních systémů Mico Pro

Murrelektronik nabízí na www.micopro.murrelektronik.com pohodlný online konfigurátor, který usnadňuje elektrotechnikům vzájemné spojování modulárních systémů. Pomocí několika málo kliknutí myší dokážete sestavit systém přesně podle svých požadavků od napájecího modulu po požadované moduly Flex and Fix. Získáte vizuální 3D zobrazení své jednotky Mico Pro a informace jako požadavek na prostor, celkový proud pro výběr vhodného zdroje a kontrola proveditelnosti, které zabrání chybám v plánování v této časné fázi konstrukce.

Investice do perfektně koordinovaného systému

Mico Pro je nezbytnou komponentou pro napájecí systémy budoucnosti. Z prvků z portfolia společnosti Murrelektronik lze sestavit jednotný systém. Nabídka zahrnuje síťové filtry, zdroje napájení, vyrovnávací moduly a jednotky Mico Pro, které systém završují jako účinné monitory zátěžových obvodů.

 Další informace jsou na https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/univerzalni-zdroje-napajeni/.