Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Kybernetická bezpečnost jako téma na veletrhu Hannover Messe

Realistické posouzení situace ohrožení konkrétního průmyslového podniku vyžaduje hluboké odborné znalosti, porozumění vektorům útoků, metodám a procesům v takzvaném řetězci zabití, architektuře informačních systémů, nouzovým plánům, obranným strategiím a psychologii útočníků. A co víc, je důležité znát aktuální úroveň znalostí a psychické odolnosti zaměstnanců.

Není snadné se s tímto komplikovaným a těžkým tématem vypořádat. Na pomoc přichází veletrh Hannover Messe a Cirkus zabezpečení v průmyslu, který je určen především návštěvníkům z malých a středních podniků. Cílem je informovat je o strategiích obrany a řešeních dostupných na trhu v oblasti zabezpečení IT.

Cirkus zabezpečení v průmyslu (Industrial Security Circus) nabízí kombinaci zábavy, školení a nových způsobů předávání znalostí i nabídky produktů a služeb. Důraz je kladen na zabezpečení provozní techniky (OT Security). Ve společném stánku bude přítomno čtyřicet vystavovatelů, kteří uvedou koncept cirkusu do praxe. V pozadí je myšlenka, že např. kouzelník v cirkuse používá podobné metody odvádění pozornosti, manipulace a klamání jako psychologicky a technicky zdatní hackeři.

Cirkus zabezpečení v průmyslu bude doprovázet fórum pro návštěvníky. Mezi jeho témata patří „Management narušení kybernetické bezpečnosti: účinná reakce na incidenty v prostředích OT“, „Zabezpečení IT ve výrobním prostředí“ nebo „Co se mohou naučit poskytovatelé vzdálených služeb v průmyslu od provozovatelů platebních bran a bankovnictví“.

Pro více informací navštivte https://www.hannovermesse.de/exhibitor/industrial-security-circus/N1510091.

Připomínám, že naši čtenáři mohou získat volné vstupenky na veletrh: stačí uvést kód yWKCa do registračního formuláře na www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration/.

(Bk)