Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Konfigurátor Mico Pro

Volně nastavitelný systém Mico Pro monitoruje zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritické momenty. Signalizuje mezní zatížení a včas vypíná vadné kanály. Modulární koncepce tohoto systému umožňuje navrhnout si pro konkrétní případ vhodnou stanici z jednoho nebo více výkonových modulů a úzkých výstupních modulů tak, aby byl poměr nákladů a přínosů co nejpříznivější a zároveň stanice nezabírala moc místa. K návrhu stanice Mico Pro slouží portál https://micopro.murrelektronik.com/. Christopher Redl ve videu předvádí, jak při návrhu stanice Mico Pro postupovat.

https://youtu.be/RHCCYX4uq18