Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Konference o dodávkách a kvalitě elektrické energie

Především podnikoví energetici a zástupci veřejné správy získají zajímavé informace na konferenci Elektřina pro všechny – dostatek, kvalita, management. Proběhne na veletrhu Amper 2020 na brněnském výstavišti jako další díl seriálu Energie pro budoucnost. Vydavatelství FCC Public konferenci uspořádá 18. března 2020 v sále P3 od 9:30 h. Posluchači mohou očekávat odpovědi na otázky související se změnami složení energetického mixu (především růstu podílu obnovitelných zdrojů) a jejich dopadem na provoz přenosové soustavy. Dozvědí se mimo jiné i to, jaký vliv má na stabilitu podnikových sítí instalace mnoha zařízení s řízenými pohony. Přednášející se zaměří na způsoby řízení a predikce chování zdrojů napájejících průmyslové sítě a na využívání akumulované energie. Pozornost bude věnována také decentralizovaným zdrojům energií, řízení a sledování dodávek energie a zajištění její kvality. Veškeré informace o konferenci jsou na http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/energie-pro-budoucnost-xxvii--88.

(ev)