Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Jediná koncepce napájení řídicích obvodů pro celý svět

Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě.Společnosti, které své stroje exportují na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí používat různé výrobky, různé koncepce zapojení, případně i různé metody při zajišťování síťového napětí. Musí se také dobře orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací.

Obr. 1. Koncepce univerzálních zdrojů napájení

Jak dodávky na mezinárodní trhy ztěžují každodenní instalace?
Na některých trzích se používá metrický systém, jinde britský, někde se řídí podle norem IEC, jinde podle norem UL. Řešení těchto problémů stojí čas a peníze. Různé výrobky je nutno schvalovat, zkoušet jejich kompatibilitu, zapracovávat je do systému a zajišťovat jejich dostupnost ve skladech. To klade velké nároky na logistiku. Každý pracovník provádějící instalaci řídicích obvodů musí dobře znát různé normy a požadavky.

Jak lze vyřešit tento problém?
Společnost Murrelektronik představuje jednu koncepci, kterou je možno používat jako standardní u všech strojů a systémů po celém světě bez ohledu na místo jejich instalace. Portfolio výrobků společnosti Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro koncepce univerzálních zdrojů napájení. Výrobky mají jednotný design a získaly všechny potřebná povolení a certifikace tak, aby perfektně vzájemně spolupracovaly. Výsledná řešení tak splňují mezinárodní normy, takže může být daný stroj nebo systém používán kdekoli na světě.

Koncepce univerzálních zdrojů napájení společnosti Murrelektronik má tyto výhody:

  • Pro napájení stačí menší počet různých výrobků.
  • Zaměstnanci si osvojí pouze jeden systém namísto mnoha dalších.
  • Inženýrské práce se zrychlují.
  • Obvody třídy 2 dle NEC minimalizují dobu potřebnou pro schválení a instalaci řídicích obvodů.
  • Zákazník optimalizuje náklady na materiál a čas potřebný pro montáž.

Konkrétní příklady instalací

Pro malé stroje s nízkou spotřebou energie je řešením Mico Pro s integrovaným jednofázovým zdrojem. Moduly Mico Pro s výstupy třídy 2 dle NEC chrání obvody až do výkonu 100 VA. Vše, co je připojeno k tomuto obvodu, nevyžaduje schválení ze strany UL z důvodu certifikace třídy 2 dle NEC. Použití systému sledování proudu Mico Pro® s integrovaným zdrojem napájení snižuje množství potřebných certifikací od UL.

Dalším příkladem jsou větší stroje se zvýšenými požadavky na energii: Řešením je třífázový zdroj Emparro 40 A v kombinaci s Mico Pro®. Moduly sledování proudu Mico Pro chrání I/O moduly připojené pomocí výkonového připojení M12, které jsou namontovány na stroji.

 Obr. 2. Jörg Krautter z výrobní jednotky Automatizace a energetika je vizionářem v oblasti univerzálních energetických řešení 

Další informace jsou na https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/univerzalni-zdroje-napajeni/.

(Murrelektronik)