Aktuální vydání

celé číslo

04

2020

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika

Příslušentví robotů

celé číslo

IO-Link pro jednodušší instalace

S tím, jak se výrobní procesy zrychlují a stávají se flexibilnějšími, vzniká stále větší množství dat. Aby bylo možné s daty nakládat, je nutno zajistit přehlednou komunikaci od senzorů až po cloudová úložiště. Sběr dat a nakládání s nimi zjednodušuje IO-Link. Murrelektronik má prostředky a znalosti nutné k instalacím komunikace IO-Link v provozech.

 IO-Link zrychluje uvádění do provozu

Konfigurační data pro chytré senzory a akční prvky přicházejí přímo z řídicího systému. Ty nemusejí být konfigurovány ručně a nastavení stroje je tím rychlejší.

Obr. 1. Murrelektronik nabízí kompaktní sběrnicové moduly Murrelektronik s komunikací IO-Link

 IO-Link snižuje náklady

Komunikace IO-Link nevyžaduje stíněné kabely. Namísto nich lze použít propojovací senzory se standardními konektory M8 a M12. Řídicí systém už tak nepotřebuje drahé analogové karty a konfigurovatelné senzory a akční členy minimalizují nutnost držet velké množství variant. Schvalovací procesy jsou ve výsledku jednodušší a je vyžadována nižší skladová kapacita, takže přímé náklady klesají.

 IO-Link zvyšuje produktivitu

S IO-Link je konfigurace zařízení uložena v masteru. Pokud je zařízení nutné vyměnit, původní konfiguraci je možné nahrát do nové komponenty. To zrychluje a zjednodušuje výměnu, zatímco odstávka je kratší.

 IO-Link: revoluce v údržbě

Protože IO-Link nepřetržitě generuje data jako prostý text, pro údržbu je jednoduché udělat si představu o aktuálním stavu instalace. Opravy je tak možné plánovat předem a některé z nich je možné provádět vzdáleně.

 Proč zvolit moduly Murrelektronik?

Murrelektronik je expertem na zavádění instalačních konceptů šitých na míru různým případům v praxi a pro instalace IO-link nabízí kompaktní sběrnicové moduly Murrelektronik (MVK Metal, Impact67 a Solid67). Před jejich instalací analyzují odborníci příslušné stroje a instalace, s důrazem na zjištění přesného počtu a umístění vstupů a výstupů. Všechny projekty jsou řešeny na základě zkušeností a detailní znalosti podmínek a konkrétních potřeb zákazníků. Tak je možné navrhnout vždy takový instalační koncept IO-Link, který je vhodný pro daný provoz nebo stroj.

 Široká paleta možností

Kompaktní sběrnicové moduly umožní rychle a jednoduše integrovat IO-Link zařízení do stávající instalace. Užitečný je také modul MVK Fusion, který umožňuje připojit jak standardní signály, tak bezpečnostní signály a zařízení IO-Link do jediného modulu.

Alternativou k samostatným modulům je Cube67, modulární sběrnicový systém. Dovoluje připojit řídicí jednotky IO-Link k modulu Cube  místo až pro 128 dalších zařízení IO-Link na jedinému sběrnicovému uzlu.

Příslušenství IO-Link

Murrelektronik nabízí širokou škálu příslušenství pro IO-Link, které zahrnuje huby, analogové převodníky a induktivní vazební členy. To vše za účelem zvýšení výdělečnosti vašich instalací s IO-Link. Huby vám umožní jednoduše znásobit počet vstupních a výstupních portů, zatímco díky analogovému převodníku je možné analogové signály přivést do IO-Link hubu. Induktivní vazební člen zajišťuje bezkontaktní komunikaci IO-Link. Ovládaní IO-Link jednotku a zařízení lze rozpojit takřka okamžitě (přibližně 10 ms), a tím jednoduše vyměnit nástroj. Murrelektronik nabízí navíc napájecí zdroj Emparro67 Hybrid s třídou krytí IP 67 a IO-Link funkcemi pro sběr diagnostických dat a změnu nastavení.

Obr. 2. Napájecí zdroj s krytím IP67,  Emparro67 Hybrid s vestavěnou funkcí IO-Link pro sběr diagnostických a operačních dat

 IODD on board

Soubor IODD (I/O Device Description) představuje popis zařízení IO-Link. Obsahuje identifikační údaje, konfiguraci zařízení, procesní a diagnostická data, komunikační možnosti a další. Při použití sběrnicového uzlu Cube67 Ethernet/IP si uživatel může vytvořit vlastní knihovnu IODD. Všechna zařízení IO-Link připojená prostřednictvím modulu Cube67 je možné konfigurovat prostřednictvím webového rozhraní Cube. Přítomnost web serveru eliminuje potřebu AOI souborů pro zařízení IO-Link. Navíc obsahuje vestavěnou funkci pro správu a diagnostiku IO-Link bez řídicího systému. V případě sběrnicových modulů MVK Metal a Impact67  je soubor IODD součástí knihovny GSDML.

Po zabudování senzorů, ventilových terminálů a dalších zařízení IO-Link do instalace se uživatel dostane do databáze prostřednictvím webového rozhraní nebo standardního inženýrského nástroje. Není třeba použít další software a zdržení způsobená např. importy jsou věcí minulosti. Integrace je dosaženo v rekordním čase.

Dlaší informace jsou uvedeny na https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/produktove-novinky/detail-page/date/2019/11/01/article/io-link-pro-jednodussi-instalace.html

 (Murrelektronik)