Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Inteligence ukrytá v pohonech Danfoss poslouží k vytváření internetu věcí

Inteligentní pohony společnosti Danfoss lze využít nejen k optimalizaci výkonu, ale mohou posloužit také jako chytré centrum pro externí senzory (např. senzory vibrací a senzory tlaku). Pohony jsou vybaveny všemi významnějšími standardními komunikačními rozhraními a díky tomu jsou připojitelné k různým zařízením a senzorům i s cloudem či s různými podnikovými systémy.

Navíc mají rozhraní a funkce pro Enge computing, takže z dat, která shromáždí, generují cenné informace. Do datového cloudu ukládají jen specifikovaná data, zatímco do místního systému zasílají data k okamžitému použití. Pohony je tedy možné využívat jako prostředky pro monitoring a řízení procesů na základě aktuální situace. Slouží jako hub pro IoT, a přitom šetří výdaje za další senzory a brány. S inteligentními pohony Danfoss můžeme vybudovat systém IoT, aniž by bylo potřeba rozsáhlých změn a složitých řešení.

Shromážděná data lze využít k prediktivní údržbě a díky ní plánovat servisní zásahy podle stávajících podmínek.

Cloud a edge společně

Pohony Danfoss umožňují vzájemnou spolupráci cloudu s architekturou Edge, což přináší výhody obou těchto prostředí. Analytika architektury Edge zpřístupňuje ta správná data, která mohou být buď uložena do cloudu nebo do místních datových úložišť, případně hned použita v systémech automatického řízení. Edge computing umožňuje rozhodování takřka v reálném čase a v blízkosti daného zařízení. To snižuje potřebu externích operací a senzorů.

Zpracování dat v cloudu může být drahé a posílání nezpracovaných citlivých dat není vždy bezpečné. Pomocí inteligentních pohonů je možné posílat do cloudu pouze užitečná data, a to v dobu, kdy je to skutečně potřeba.

 Lepší zabezpečení dat

Díky využívání inteligentních řídicích funkcí v blízkosti zdroje dat a zpracování dat v architektuře Edge zvyšují inteligentní pohony úroveň zabezpečení dat. Předchází přenosu nezpracovaných dat do cloudu, místního datového úložiště nebo systému automatizace, což redukuje objem dat vystavených riziku zachycení či vyzrazení.

Snižují se i náklady na přenos dat, protože zasílání nezpracovaných dat a jejich ukládání v cloudu může být nákladně. Přenosem zpracovaných dat se redukuje šířka pásma a zjednodušuje se analýza dat v cloudu.

 Otevřenost a nezávislost

Pohony Danfoss spolupracují s motory jakéhokoli technického provedení: indukčními, s permanentními magnety nebo reluktančními. Pro každou aplikaci tak lze zvolit motor s nejpříhodnějšími funkcemi, a tím docílit co nejefektivnějšího provozu a nejlepšího výkonu.

Rozsáhlá konektivita pohonů vede ke snížení celkových investic. Dovoluje také provádět snadno a rychle změny v systémech, ať už horizontálně či vertikálně.

Novinky Danfoss Drives lze sledovat na profilu Danfoss Drives na LinkedIn. Videa je možné zhlédnout na YouTube.

(Danfoss)