Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Integraci měničů frekvence Danfoss Drives usnadňuje Beckhoff TwinCAT

Při návrhu automatizačních systémů je pro systémové integrátory důležitá možnost zvolit optimální komponenty, různé pohony, průmyslové komunikace a automatizační systémy. Aby mohli vytvářet optimální řešení pro každou aplikaci musí mít možnost volit komponenty podle vlastního výběru. Společnost Danfoss Drives přispívá k volnosti výběru komponent integrací softwaru Beckhoff TwinCAT do měničů frekvence.

Integrace softwaru Beckhoff TwinCAT ke snadné integraci měničů frekvence a dále usnadňuje:

  • uvedení do provozu,
  • nastavení parametrů,
  • programování PLC.

Architektura pohonů Danfoss zůstává otevřená, takže je možné používat ovládací prvky, motory a senzory od všech dodavatelů. Podpora platformy Beckhoff prostřednictvím integrace TwinCAT je nejnovějším doplňkem našich komplexních a otevřených nabídek v oblasti kompatibility systému.

https://www.danfoss.com/cs-cz/about-danfoss/news/dds/system-independence-developed-with-new-functionalities/

(ev)