Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Infotherma 2019 – vše o vytápění, úsporách energií a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů

V tradičním termínu v druhé polovině ledna, konkrétně ve dnech 21. až 24. 1. 2019, se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. ročník mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

V České republice jde o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky určenými k zajištění tepelné pohody v budovách. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně jde o 21 % výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování.

Na výstavě budou představeny i tolik diskutované otázky zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.

Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Součástí výstavy je internetová hlasovací soutěž „Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé prezentují své nejúspěšnější produkty. Exponáty budou navazovat na vstupní expozici moderního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Výsledky soutěže budou zveřejněny na slavnostním zahájení výstavy. Zde budou také zveřejněny výsledky soutěže „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“, kterou zastřešuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice, a soutěže „Nejlepší smart produkt – technologie, inovace, projekt“, kterou organizuje informační a zpravodajský portál Skypaper.cz.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU).

Není jednoduché se orientovat v současné přemíře produktů a informací, které trh i média nabízejí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách. Jeho program najdou návštěvníci na webové stránce výstavy www.infotherma.cz.

Výstava je připravována pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje. Pořadatelem je agentura Inforpres.

(ed)