Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Hannover Messe letos neproběhne

Kvůli šířící se pandemii Covid-19 se letos neuskuteční přední světový veletrh Hannover Messe. V hannoverském regionu by vydán dekret, který pořádání tohoto průmyslového veletrhu zakazuje. Vzhledem k omezení cestování a zákazu shromažďování by ani nebylo možné veletrh zorganizovat. Koronavirová krize postihuje ekonomiku a s vážnými důsledky pandemie bojuje zvláště zpracovatelský průmysl, hlavní klientela Hannover Messe. Klesá poptávka po průmyslových výrobcích a snižují se tržby. V důsledku toho vázne zásobování, mnohdy se zastavuje výroba a je zkracována pracovní doba zaměstnanců.

„Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti Covid-19 a rozsáhlým omezením veřejného a hospodářského života nemůže Hannover Messe letos proběhnout,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda správní rady Deutsche Messe AG. "Naši vystavovatelé, partneři a celý náš tým udělali vše, co bylo v jejich silách, ale dnes musíme uznat, že v roce 2020 nebude možné pořádat nejdůležitější průmyslovou událost na světě." Příští Hannover Messe se uskuteční od 12. do 16. dubna 2021.

Letos je to poprvé v 73leté historii Hannover Messe, kdy se akce nebude konat. Pořadatelé však nenechají přehlídku úplně zaniknout. „Potřeba orientovat se a vyměňovat si informace je zvláště důležitá v době krize,“ říká Köckler. „Proto v současné době intenzivně pracujeme na digitální informační a síťové platformě pro Hannover Messe, kterou brzy otevřeme našim zákazníkům.“ Různé webové formáty umožní vystavovatelům a návštěvníkům Hannover Messe vzájemně si vyměňovat informace o nadcházejících výzvách v oblasti hospodářské politiky a také o technických řešeních. Živě budou přenášeny rozhovory s odborníky a panelové diskuse a budou zde uvedeny také nejlepší případové studie z celého světa. On-line vyhledávání vystavovatelů a produktů bude zdokonaleno a doplněno např. funkcí, která umožňuje přímý kontakt návštěvníků s vystavovateli. Díky těmto prostředkům budou mít vystavovatelé a návštěvníci příležitost orientovat se v hospodářské politice a vyměňovat si informace o technice.

(ev)