Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Fraunhoferův institut a Ericsson představily společnou vizi průmyslové sítě 5G

Na letošním ročníku nejvýznamnějšího světového průmyslového veletrhu Hannover Messe byly jedním z témat, která prostupovala mnoha expozicemi, sítě 5G. Zatímco mnozí vystavovatelé prezentovali jednotlivé příklady jejich použití, Fraunhoferův institut pro výrobní technologie (Fraunhofer IPT) a švédský výrobce telekomunikační techniky, společnost Ericsson, představili koncept „5G-Industry Campus Europe“ – integrovaný přístup výzkumu průmyslového využití sítí 5G v rámci Průmyslu 4.0. Předváděcí akce se zúčastnili také německá kancléřka Angela Merkelová a švédský premiér Stefan Löfven, kteří se na vlastní oči mohli přesvědčit o potenciálu 5G pro transformaci evropského průmyslu.

Sítě 5G jsou schopné poskytovat přenosové rychlosti až 10 Gb/s s latencí pod jednu milisekundu, což otevírá cestu pro široké spektrum nových úloh ve výrobě – zejména v oblasti řízení procesů. Fraunhofer IPT a Ericsson společně vyvinuly koncept „5G-Industry Campus Europe“, což zahrnuje první plně funkční síť 5G pro výzkum a testování využití ve výrobě.

Tato speciální síť 5G byla vybudována a uvedena do plného provozu v loňském roce v objektu Fraunhofer IPT v Cáchách a již první prototypové aplikace pro frézování složitých součástek turbosoustrojí přinesly pozitivní výsledky. „Dalším krokem by mělo být propojování jednotlivých lokálních sítí, což je ovšem mimo rámec činností Fraunhofer IPT,“ říká Niels König, projektový manažer 5G ve Fraunhofer IPT. „Proto jsme kontaktovali místní univerzitu RWTH a naše partnery, jako např. Královský technický ustav ve Stockholmu, abychom mohli vhodnost sítí 5G pro využití v průmyslové výrobě důkladně otestovat a byli schopni o správnosti naší vize přesvědčit odpovědné vládní činitele.“

„Jako jedna z předních společností v oblasti 5G klademe velký důraz na pochopení požadavků průmyslu hned v rané fázi vývoje standardu mobilních komunikací, nejlépe v rámci výzkumné spolupráce,“ vysvětluje Jan-Peter Meyer-Kahlen, vedoucí centra pro rozvoj ICT Eurolab Aachen. „Vhodné zkušební prostředí 5G pro testování průmyslových aplikací hraje v této souvislosti velmi důležitou roli a realizace tohoto konceptu je dalším skvělým příkladem německo-švédského inovačního partnerství.“

Myšlenka zapojit co nejvíce partnerů je určitě dobrá. Řada předních společností již zřídila své kanceláře v objektu RWTH Aachen a úzce spolupracuje s výzkumnými institucemi na vývoji a testování aplikací pro Průmysl 4.0 v oblasti výroby a interní logistiky. Aby bylo v budoucnu možné efektivně využít potenciál 5G, je třeba všechna technická zařízení adekvátně odzkoušet v heterogenním výrobním prostředí.

Fraunhofer IPT má mnohaleté zkušenosti v téměř všech oblastech výroby a nyní také prvním mobilní síť 5G na světě speciálně vybudovanou pro průmyslové aplikace ve výrobě. Ericsson jako poskytovatel infrastruktury pro mobilní sítě je jednou z předních firem v oblasti standardizace 5G a je také jednou z mála společností, které v současnosti nabízejí systémy 5G na trhu. Společnost má výzkumné pracoviště v Herzogenrathu u Cách, kde jsou mimo jiné koordinovány také průmyslové programy 5G. Fraunhofer IPT a FIR (Výzkumný ústav pro racionalizaci) při RWTH Aachen spolupracují se společností Ericsson s cílem zpřístupnit sítě 5G svým partnerům a zákazníkům v rámci společných projektů výzkumu a vývoje.

(Hr)