Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Fórum automatizace: Automatizace mění průmysl

Časopis Automa zve návštěvníky a vystavovatele veletrhu Amper 2017 na Fórum automatizace. V přednáškovém prostoru přímo na výstavní ploše, ve stánku V 4.16, proběhne živý program přednášek na téma Automatizace mění průmysl

Při zdarma podávané kávě bude na tomto místě také příležitost seznámit se s přednášejícími – odborníky ze světa průmyslové automatizace, informatiky  a vzdělávání, a pohovořit si s nimi. 

Program Fóra automatizace, Amper, stánek V 5.15

Úterý, 21. března: Internet věcí, průmyslová informatika

Středa, 22. března: Robotika

Čtvrtek, 23.března: Automatizace a senzorika v průmyslu

Pátek 24. března: Vzdělávání v automatizaci Úterý, 21. března, téma: Internet věcí, průmyslová informatika

10:00

MES 4.0 (Radim Adam, časopis Automa)

Jak zapadá MES do iniciativy Průmysl 4.0? Naprosto organicky. V průmyslu se digitalizace procesů vyvíjí již řadu let tak, jak se vyvíjejí technické možnosti. Zároveň se otevírají nové příležitosti a procesní modely.

10:45

FIOT – moderní platforma pro condition monitoring a prediktivní údržbu (Michal Tůma, Foxon) 

FIOT dovoluje najít a vzájemně kombinovat informace o stavu výrobních zařízení a přehledně vyhodnocovat spotřeby energií nebo data o prostředí na halách.

11:30

Referenční architektura IoT řešení (Štěpán Bechyňský, Microsoft)

Obecně použitelná referenční architektura pro IoT a implementace této architektury na platformě Microsoft Azure včetně ukázky načítání dat z průmyslového zařízení.

13:00

Automatizace, Průmysl 4.0 a vzdělávání (Ladislav Šmejkal, časopis Automa)

Shrnutí stavu, možnosti řešení, vzdělávací aktivity časopisu Automa

13:45

Využití specializované IoT sítě Sigfox pro automatické systémy (Tomáš Poláček, SimpleCell)

Středa, 22. března, téma: Robotika

10:45

ATEROS – Autonomně teleprezenční robotický systém (Luděk Žalud, VUT v Brně)

Multirobotický systém ATEROS pro autonomní nebo supervizorovaný průzkum člověku nedostupných nebo nebezpečných oblastí, případně měření environmentálních parametrů.

11:30

Softwarové řešení Siemens Tecnomatix pro návrh a optimalizaci robotických linek (David Sámek, AxiomTech)

Tecnomatix usnadňuje návrh a optimalizaci času cyklu robotických linek, sledování spotřeby a urychluje programování průmyslových robotů. Virtuální zprovoznění dovoluje ověřit programy robotů a PLC v kontextu mechanického návrhu celé linky.

13:00

Súťaže robotov (Richard Balogh)

Prezentácia rôznych typov robotických súťaží, ich pravidiel a možností ako sa do nich zapojiť. Ukážeme v čom spočíva náročnosť robotických súťaží v kategóriách Stopár, Myš v bludisku či Sklad kečupov.

13:45

Swarm robotika – súčasný stav a potenciál pre aplikácie v priemysle (Ivana Budinská)

Swarm robotika sa zaoberá koordinovaným správaním skupiny mobilných robotov, pričom využíva algoritmy a metódy koordinácie inšpirované kolektívnym správaním niektorých biologických systémov (mravce, včely, netopiere a pod.).

14:30

Priemyselná robotika v súvislosti s konceptom Industrie 4.0 (František Duchoň,  Národné centrum robotiky)

Aspekty súčasnej priemyselnej robotiky, trendy a vízie v robotike najmä s ohľadom na očakávanú premenu výrobných princípov. V tejto súvislosti hrá prím koncept Industrie 4.0, Prednáška predstaví laboratórium Národné centrum robotiky.

Čtvrtek, 23. března, téma: Automatizace a senzorika v průmyslu

      9:30

KYOWA Strain Gage Technology (Mr. Takahiro Hara, Kyowa Japan,  Mrs. Andrea Sarusi-Kiss, KESACON Kft.)

Přednáška v angličtině o tenzometrické technice japonské společnosti Kyowa  

10:00

Čtvrtá průmyslová revoluce: mýty a realita (Petr Bartošík, časopis Automa)

Pojmy čtvrtá průmyslová revoluce, průmyslový internet věcí, chytrá výroba a průmysl 4.0., stručný návrat k základům – kyberfyzickým a multiagentním systémům, Průmysl 4.0 v České republice

10:45

FIOT – moderní platforma pro condition monitoring a prediktivní údržbu (Michal Tůma, Foxon)

FIOT dovoluje najít a vzájemně kombinovat informace o stavu výrobních zařízení a přehledně vyhodnocovat spotřeby energií nebo data o prostředí na halách.

11:30

Nejčastější poruchy měření tlaku v průmyslových provozech (Jan Vaculík, BHV senzory)

Praktické ukázky nejčastějších poruch, které vedou k narušení funkce, resp. k poškození tlakoměrů a převodníků tlaku včetně řešení, jak poškození předcházet. Ukázky z BHV senzory.

12:15

Endress+Hauser "jede" na 113GHz (Dalibor Prokel, Endress+Hauser)

Problematika měření úrovně hladiny pomocí mikrovlnných technologií – bezkontaktních radarů a TDR.

13:00

Pokročilá diagnostika ABB v procesní instrumentaci (Marek Skřička a Peter Ištvan, ABB)

Pokročilá diagnostika snímačů v praxi s možností predikce poruch a plánované údržby, výběr nejlepších pokročilých diagnostických funkcí v současnosti a jejich ukázky v reálných aplikacích.

13:45

Využití specializované IoT sítě Sigfox pro automatické systémy (Tomáš Poláček, SimpleCell) 

14:30

Traceabilita: z faráře psychiatrem (Vladislav Němec, Deimos)

Opravdu chcete vědět o výrobě naprosto vše? Lepší je se přesunout se ze stavu „archivuji vše a dá mi to práci, než relevantní dohledávám“ do stavu „vím, co potřebuji, a vím, co chci zefektivnit", případně „vím, že se blíží problém“

Pátek 24. března, téma: Vzdělávání v automatizaci

9:30

Automatizace, vzdělávání, potřeby firem a svépomoc (Ladislav Šmejkal, časopis Automa)

Shrnutí stavu a potřeb praxe, nezájem o technické vzdělávání, možnosti řešení, svépomoc firem, vzdělávací aktivity časopisu Automa

10:15

Ukázky studentských prací a projektů (Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova)

Prezentace závěrečných a soutěžních prací žáků většinou oboru slaboproudá elektrotechnika a informační techniky
 11:00 KYBER STOČ - soutěžní přehlídka studentských aktivit (Jiří David, VŠB-TU Ostrava)