KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života

Třicátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se uskuteční ve dnech 17. až 21. září 2019 v PVA Expo Praha v Letňanech. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

Z loňského výzkumu Ministerstva vnitra ČR zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality vyplynulo, že více než polovina lidí považuje situaci za stejnou jako před třemi lety. Lidé se cítí být ohroženi nejčastěji kapesní krádeží (50 %), vloupáním do bytu (43 %) a vandalismem (39 %). Česko je v mezinárodních srovnáních hodnoceno jako nadprůměrně bezpečná země – v žebříčcích se pohybuje okolo desátého místa. Ale život přeje připraveným. 

O bezpečnost je třeba se postarat

Bezpečnost je důležitým prvkem i v hodnocení bytů, domů a lokalit pro bydlení i pro podnikání. Technologie a řešení pro zvýšení bezpečnosti mají tedy své místo i na veletrhu For Arch. Od roku 2017 jsou stálou součástí nomenklatury, doprovodného programu i výstavních expozic firem, kde návštěvníci najdou např. bezpečnostní dveře, okenní kování, bezpečnostní fólie, zámky, mříže a ploty, ale také automatizované systémy, jako řízení osvětlení v době nepřítomnosti nebo kamerové systémy pro dohled nad objekty. I letos bude připraveno poradenské centrum v Hale 4 pod záštitou MVČR a partnerů, Policie ČR a Cechu mechanických zámkových systémů ČR. Zájemci mohou konzultovat své stávající nabídky od firem i rozdíly v používání certifikovaných a necertifikovaných produktů nebo se poradit, v které fázi hrubé stavby začít řešit zabezpečení. 

Co vše může být chytré?

Lidé chtějí komfort a úspory a přitom chtějí co nejjednodušeji ovládat své domy, byty a provozovny. K tomu potřebují, aby technická zařízení v domech byla vzájemně propojena. Otevření okna musí být signálem k útlumu vytápění, zvýšení teploty osluněním musí být signálem pro žaluzie a chlazení a ukládání energie. To jsou reakce na již vzniklou situaci. Dalším stupněm vývoje k úsporám a komfortu je práce s predikcemi, např. s předpovědí počasí v případě využívání obnovitelných zdrojů nebo s predikcí chování uživatele v případě vytápění, větrání a přípravy teplé vody.

Smart cities, chytrá města, je v posledních letech hojně diskutované téma. Chytrá města sdružují podnikání, dopravní obslužnost, rozvod a využití energií, ochranu životního prostředí, bydlení a správu a řízení města do jednoho konceptu trvale udržitelného rozvoje při zachování a rozvíjení vynikající kvality života a bezpečnosti. For Arch má od chytrého bydlení nakročeno k chytrým městům a prvním počinem bude letošní konference Chytrá města od A do Z (čtvrtek 19. 9. 2019 od 09 do 16 h). 

Osvětlení pro komfort i bezpečnost

Klíčem pro psychickou pohodu člověka je osvětlení, které má i pozitivní vliv na jeho zdraví. Kdo někdy stavěl dům nebo rekonstruoval byt, ví, jak těžké je říci ve fázi hrubé stavby, kde budou zásuvky a kde svítidla. Pestrou nabídku svítidel a světelných zdrojů najdou návštěvníci v hale 4, v poradenském centru časopisu Světlo mohou probrat nejvhodnější osvětlení. Osvětlení je asi nejčastěji integrovanou funkcí v systémech inteligentních domů a je významným prvkem v otázce bezpečnosti budovy z pohledu ochrany před trestnou činností i bezpečného užívání.

Osvětlení souvisí i s pocitem bezpečí, a to nejen doma. Za důležité aktivity v oblasti prevence považují lidé podle průzkumu ministerstva vnitra ČR také zlepšení veřejného osvětlení (shodně 87 % občanů). Zájemci o veřejné osvětlení se na veletrhu dozví, která svítidla a zdroje jsou úsporné, bezpečné a zároveň snižují světelný smog. K dispozici budou i poradenská služba ohledně dotací na osvětlení pro města a obce. 

Doprovodný program veletrhu – inteligentní a bezpečné bydlení

V nabídce doprovodného programu je množství akcí, které se věnují otázkám bezpečnosti z mnoha hledisek:

  • v úterý 17. 9. 2019 se bude konat školení sdružení AMBO s názvem Bezpečné stavby, projektování bezpečnostních a protipožárních systémů zaměřené na požadavky na projektování z pohledu prevence kriminality, priorit při projektování bezpečnostních a protipožárních systémů a významu integrace bezpečnostních systémů v procesu jejich montáže a provozu,
  • ve středu 18. 9. 2019 uspořádá TZB-info již čtvrtý ročník konference Požární bezpečnost budov, kde se potkávají památkáři, hasiči, stavaři a technologové (letos zazní např. přednáška o obnově vyhořelé památky Libušín na Pustevnách),
  • také ve středu 18. 9. 2019 bude odborný seminář MVČR Bezpečný bytový dům SVJ/BD 4.0 – trendy a možnosti, pro moderní zabezpečení majetku a bytů, který přinese informace pro zástupce bytových domů a SVJ zejména k novému preventivnímu projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ (projekt podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN 14383 při výstavbě budov),
  • ve čtvrtek 19. 9. 2019 bude kromě již zmíněné konference Chytrá města od A do Z také seminář Elektrotechnického svazu českého Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ.

Více informací o veletrhu najdou zájemci na www.forarch.cz.

(ed)