Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Evropská komise podpořila produkty společnosti Kaspersky Lab

Společnost Kaspersky Lab informuje své zákazníky, partnery a širší veřejnost o tom, že Evropská komise oficiálně potvrdila, že „nemá žádné důkazy o potenciálních problémech souvisejících s používáním produktů Kaspersky Lab.“

Komise tímto prohlášením reaguje na výzvu Gerolfa Annemanse, poslance evropského parlamentu, který Komisi v březnu tohoto roku požádal o zodpovězení několika otázek týkajících se obsahu usnesení Evropského parlamentu, které bylo přijato 13. června 2018. Toto usnesení mimo jiné označovalo produkty Kaspersky Lab za „nebezpečné“ nebo dokonce „škodlivé“.

„Vaše produkty jsou bezpečné – taková vyjádření často slýcháme z úst různých politiků či regulatorních orgánů. Jsem moc rád, že se k těmto hlasům přidala i Evropská komise a sdílela tento názor s veřejností,“ říká Anton Shingarev, viceprezident společnosti Kaspersky Lab pro oblast Public Affairs. „Tento fakt potvrzuje, že naše globální iniciativa pro transparentnost, přemisťování dat a otevření center transparentnosti funguje a představuje efektivní způsob, jak zvýšit důvěru zákazníků a regulatorních orgánů. Také doufáme, že prohlášení Evropské komise pomůže dalším dotčeným stranám učinit rozhodnutí založená na důkazech, a ne na neověřených informacích a fámách.“

Vyjádření Evropské komise v celém znění je dostupné na této adrese: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001206-ASW_EN.pdf

[Tisková zpráva Kaspersky Lab, 17. 4. 2019]