Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Dron odhalí kůrovce

Příkladem, ve kterém mohou drony zvládnout zadané úkoly mnohem rychleji a levněji než člověk, je metoda detekce stromů napadených kůrovcem. Řešení, které ve skupině multirobotických systémů (MRS) FEL ČVUT vyvinula studentka magisterského studia programu kybernetika a robotika Tereza Uhrová ve spolupráci se společnostmi Eurosecur a Fly4Future, využívá schopnost autonomního dronu letět lesem bez GPS. Skupina MRS dron vybavený sprejem pro označování napadených stromů v Temešváru předvedla při letové ukázce. Dron létající uvnitř lesa využívá data, která byla získána druhým větším dronem vybaveným multispektrální kamerou, jež z výšky snímá les a dokáže identifikovat odlišnosti v barevném spektru. Přítomnost kůrovce totiž vystavuje napadený strom stresu, který se začne projevovat v barvě jehličí už v počátečních fázích, kdy je jinak stávajícími metodami velmi obtížné napadení odhalit.

Napadený strom je potřeba co nejdříve vyhledat, ošetřit nebo odstranit. A právě na tuto fázi dohledání konkrétního napadeného stromu se výzkumníci z MRS FEL ČVUT soustředí. „Nejtěžší robotickou úlohou, kterou jsme museli řešit, je přelet dronu z prostředí s GPS vně lesa dovnitř porostu mezi stromy, kde kvalita signálu GPS není dostatečná. Dron se s využitím 3D lidaru a palubní inteligence dokáže uvnitř lesa lokalizovat, vyhýbat se překážkám a doletět na místo, kde se očekává výskyt napadeného stromu. K vlastnímu dohledání stromu využívá RGB kameru a neuronovou síť v palubním počítači. Jakmile dron identifikuje znaky přítomnosti kůrovce (miniaturní otvory v kůře), autonomně strom označí barvou. Lesník pak může jít najisto,“ shrnuje podstatu metody doc. Martin Saska z MRS FEL ČVUT.

Metoda, kterou skupina MRS vyvinula ve spolupráci s komerčním sektorem, splňuje všechny předpoklady k reálnému využití – je rychlá, ekonomicky únosná (ve srovnání s podobnou inspekcí prováděnou např. z vrtulníku) a přesná, protože dron uvnitř lesa označí konkrétní strom, a ne jenom přibližnou lokalitu určenou v lese nepřesným GPS, jak je tomu u současných řešení.

(ed)