Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Bezpečnostní značky pro stroje a zařízení podle normy ISO 3864-2:2016

Speciální, kvalitní, spolehlivé a vysoce viditelné bezpečnostní značky od firmy BRADY varují obsluhu strojů a optimálně ji informují o bezpečnostních rizicích zařízení, která nelze odstranit konstrukcí stroje. Značky jsou ve shodě s mezinárodní normou ISO 3864-2:2016.

Plně v souladu s předpisy

Bezpečnostní značení pro stroje od firmy BRADY splňuje mezinárodní normu ISO 3864-2:2016 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 2: Design principles for product safety labels. Dodržení této normy umožňuje maximální rozpoznání značek a napomáhá uživatelům strojů lépe porozumět výstrahám, upozorněním nebo požadavkům na povinné osobní ochranné prostředky. Celý sortiment bezpečnostních značek pro stroje je k dispozici na materiálech schválených podle UL pro použití v USA. 

Vysoce viditelné

Značky lze aplikovat na jakýkoli povrch a umístit je tam, kde jsou nejvíce viditelné a co nejlépe zlepšují bezpečnost stroje. Používá se tisk s vysokým rozlišením. Barevné podání odpovídá již zmíněné normě ISO a normám navazujícím (ISO 3864-4:2011 Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials). Štítky se tisknou se na spolehlivé průmyslové materiály, které dokážou odolat náročným podmínkám a zůstávají připevněné a čitelné po mnoho let. 

S možností přizpůsobení

Bezpečnostní štítky pro stroje od společnosti BRADY jsou vysoce přizpůsobitelné, aby vyhovovaly různým potřebám a situacím, které se vyskytují při použití stroje. Mezi možnosti přizpůsobení patří úprava tvaru a velikosti značky a použití lepidla optimálního pro daný povrch a prostředí. Materiály značek lze volit, aby se zajistila spolehlivost označení v konkrétním vnitřním nebo venkovním prostředí. Značky lze zcela přizpůsobit tak, aby měly optimální dopad na bezpečnost stroje. 

Kam pro další informace

Více informací najdou zájemci v referenčním listu nebo si mohou vyžádat vzorky zdarma.

 

(BRADY Česká republika www.brady.cz)