Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Automatický přívod odpěňovacího prostředku při úpravě odpadních vod

Společnost ARA Worblental se ve svém novém provozu na odvodňování kalu v odpadní vodě spoléhá na radarový hladinoměr Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology. Tento moderní přístroj od společnosti Endress+Hauser měří výšku hladiny a zároveň detekuje pěnu.

Obr. 1. Švýcarská společnost ARA Worblental využívá řešení od společnosti Endress+Hauser k detekci pěny v nádrži a k automatickému přívodu odpěňovacího prostředku

Při odvodňování odpadních vod vzniká jako vedlejší produkt tzv. centrát, látka s vysokou koncentrací dusičnanu amonného. V důsledku toho může být vpouštěna do odpadních vod pouze po dávkách, a proto se dočasně ukládá v akumulační nádrži. V ní je potřeba monitorovat pěnu, která se v centrátu vytváří. Ta může vést až k přeplnění nádrží. Dokonce hrozí, že pěna vystoupá ze šachty na centrát, zaplaví infrastrukturu odvodňovacího zařízení a způsobí v ní zpětný průtok až k usazovači.

K měření výšky hladiny cetrátu a monitorování pěny se obvykle využívají dva různé snímače. Švýcarská společnost ARA Worblental využila pro obě měření jediný 80GHz hladinový radar Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology. Díky dvěma napájecím výstupům měří tento hladinoměr současně výšku hladiny centrátu a monitoruje pěnu. Reguluje průběžně čerpadla pro odpěňovací prostředek, a proto se ho vpouští pouze tolik, kolik je skutečně zapotřebí. Pokud radarový hladinoměr nedetekuje žádnou pěnu, regulace sníží výkon čerpadel na nízkou úroveň.

Obr. 2. S hladinoměrem Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology lze výšku hladiny i pěnu v nádrži

Užití senzoru Micropilot FMR60 s funkcí Heartbeat Technology přináší zákazníkům tyto výhody:

  • snížené nároky na údržbu,
  • nižší provozní náklady,
  • detekce tvorby pěny během procesu,
  • vyšší využitelnost systému.


Pomocí řešení od společnosti Endress+Hauser můžeme zaručit včasnou detekci stoupání pěny v naší šachtě s centrátem. To nám pomáhá šetřit vstupní zdroje a snižovat riziko škod.“ Hans-Peter Salzmann, provozní ředitel, ARA Worblental, Švýcarsko

 


(Endress+Hauser)