Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Automatická plnicí linka na nemrznoucí směsi do ostřikovačů v provozu

Automatická plnicí a balicí linka nemrznoucí směsi do ostřikovačů byla v říjnu tohoto roku uvedena do provozu ve společnosti DF Partner v obci Neubuz nedaleko Slušovic. Tato firma dodává své výrobky pod značkou Sheron a vedle směsí do ostřikovačů má ve své nabídce také prostředky na čištění karosérií i vnitřního prostoru vozidel, olejů a jiných provozních kapalin. Je výhradním distributorem motorových olejů Eurol pro Českou republiku.

Obr. 1. Lineární plnicí stroj Polaris plní vždy16 lahví současně

Automatizovaná linka společnosti DF Partner je schopna naplnit až 500 000 litrů kapalin denně a obsluhují ji čtyři pracovníci. Jednotlivé pracovní stanice linky jsou napojeny na informační systém firmy DF Partner, odkud čerpají parametry k právě vyráběnému výrobku.

Pro spolehlivost jsou v lince zařazena četná kontrolní pracoviště. Naplněné lahve jsou dvakrát zváženy a kamerové systémy ověřují, zda jsou na lahvích správě upevněny rukojeti a uzávěry a také jestli byly správně nalepeny etikety. Pro plynulost provozu jsou v lince zdvojené etiketovací jednotky. Jakmile dojdou v jedné jednotce automaticky se uvede do provozu druhá, aniž by se linka zastavila.

Na začátku linky je zařízení, které automaticky orientuje obaly. Ty pak postupují jednotlivými pracovními stanicemi: plnění, uzavírání, etiketování až po skupinové balení a paletizaci.

Obr. 2. Zdvojené etikovací jednotky zajišťují plynulost automatického plnění.

Společnosti DF Partner se rozhodla postavit linku v roce 2017 vzhledem k dlouhodobému nárůstu poptávky po provozních kapalinách. V průběhu roku 2018 byl vybírán dodavatel a 22. ledna 2019 byla uzavřena smlouva s českou společností IMACO Group. Náklady na linku dosáhly řádově 50 milionů Kč, z toho 30 % bylo pokryto z Operační programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Podrobnosti o této lince se dočtete v reportáži, kterou připravujeme do vydání Automa 11/2019.

(ev)